Danh sách tiểu hành tinh/319901–320000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319901 2006 WW203 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
319902 2006 WE204 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319903 2006 WK205 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319904 2006 XC4 14/12/2006 Kitami K. Endate 1,5 km MPC · JPL
319905 2006 XR6 09/12/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
319906 2006 XN8 09/12/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
319907 2006 XP15 10/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
319908 2006 XC23 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319909 2006 XE31 15/12/2006 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
319910 2006 XM31 15/12/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
319911 2006 XG34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319912 2006 XD38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319913 2006 XL38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319914 2006 XN46 13/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
319915 2006 XF49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319916 2006 XC58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319917 2006 XZ64 12/12/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
319918 2006 XL69 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319919 2006 XP69 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319920 2006 XS71 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319921 2006 XO73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319922 2006 YV11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
319923 2006 YE17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319924 2006 YR17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319925 2006 YZ19 27/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
319926 2006 YH20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319927 2006 YX22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319928 2006 YB26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319929 2006 YF26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319930 2006 YH35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319931 2006 YD38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319932 2006 YL41 22/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
319933 2006 YQ42 23/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319934 2006 YS45 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319935 2006 YS48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319936 2006 YE50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
319937 2006 YB53 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319938 2006 YD53 21/12/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
319939 2007 AR2 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319940 2007 AQ15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319941 2007 BP8 16/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
319942 2007 BM9 17/01/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
319943 2007 BE11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319944 2007 BR16 17/01/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
319945 2007 BE17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319946 2007 BG20 23/01/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
319947 2007 BU26 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
319948 2007 BZ27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
319949 2007 BC28 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319950 2007 BJ32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
319951 2007 BE34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
319952 2007 BN36 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
319953 2007 BY37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
319954 2007 BW39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
319955 2007 BG47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319956 2007 BM57 24/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
319957 2007 BL64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
319958 2007 BD65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
319959 2007 BO70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319960 2007 BB74 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319961 2007 BX74 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319962 2007 BP75 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319963 2007 BT76 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319964 2007 BH78 24/01/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319965 2007 BC99 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319966 2007 BT99 16/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
319967 2007 BP100 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319968 2007 BC102 17/01/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
319969 2007 CX2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319970 2007 CK3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319971 2007 CU6 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319972 2007 CC9 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319973 2007 CQ15 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319974 2007 CB17 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
319975 2007 CB18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319976 2007 CA28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319977 2007 CP28 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
319978 2007 CH29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
319979 2007 CV30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
319980 2007 CX30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319981 2007 CW39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319982 2007 CN50 08/02/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
319983 2007 CL54 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
319984 2007 CB59 10/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319985 2007 CU60 10/02/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
319986 2007 CW62 15/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
319987 2007 CY79 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319988 2007 DK 17/02/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
319989 2007 DW1 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
319990 2007 DO2 16/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
319991 2007 DY7 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319992 2007 DY9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319993 2007 DD17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319994 2007 DO21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319995 2007 DS21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319996 2007 DP24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319997 2007 DE27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319998 2007 DH27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319999 2007 DM27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320000 2007 DQ27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also