Danh sách tiểu hành tinh/320001–320100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320001 2007 DW27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
320002 2007 DJ29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
320003 2007 DP30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320004 2007 DY33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320005 2007 DJ35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
320006 2007 DS35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320007 2007 DD38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320008 2007 DQ38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320009 2007 DU38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320010 2007 DL39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
320011 2007 DC47 21/02/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
320012 2007 DE49 22/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
320013 2007 DA53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
320014 2007 DP54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320015 2007 DG56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320016 2007 DW58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320017 2007 DG61 21/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
320018 2007 DZ64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320019 2007 DE69 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320020 2007 DO71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320021 2007 DQ74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320022 2007 DZ74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320023 2007 DT75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320024 2007 DY75 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320025 2007 DT76 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
320026 2007 DA86 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320027 2007 DB91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320028 2007 DJ92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
320029 2007 DO94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320030 2007 DC96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320031 2007 DC97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320032 2007 DK97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
320033 2007 DS97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320034 2007 DE98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320035 2007 DS105 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320036 2007 DZ105 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320037 2007 DQ107 22/02/2007 Mount Graham VATT 1,4 km MPC · JPL
320038 2007 DV108 22/02/2007 Mount Graham VATT 1,3 km MPC · JPL
320039 2007 DA109 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320040 2007 DB112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320041 2007 DP112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320042 2007 DR114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320043 2007 DS114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320044 2007 DL116 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
320045 2007 DQ116 16/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
320046 2007 DB117 16/02/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
320047 2007 DH117 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
320048 2007 ED1 06/03/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
320049 2007 EY1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320050 2007 EQ2 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320051 2007 EZ2 09/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
320052 2007 EA7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
320053 2007 EG9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320054 2007 EO15 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
320055 2007 EK18 09/03/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
320056 2007 ED21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320057 2007 EH21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320058 2007 EQ22 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320059 2007 EV25 10/03/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
320060 2007 ET26 11/03/2007 Marly P. Kocher 3,1 km MPC · JPL
320061 2007 EM29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
320062 2007 EP29 09/03/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
320063 2007 EN32 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320064 2007 EW34 10/03/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
320065 Erbaghjolu 2007 EW38 11/03/2007 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
320066 2007 EA40 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
320067 2007 EL40 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320068 2007 EH42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320069 2007 EL43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320070 2007 EZ43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320071 2007 EF45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320072 2007 EY48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320073 2007 EF51 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320074 2007 EL51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320075 2007 EN51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320076 2007 EF54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
320077 2007 EY62 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320078 2007 EH63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320079 2007 ER63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320080 2007 EL66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320081 2007 EY67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320082 2007 EZ73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320083 2007 ER74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320084 2007 EY74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
320085 2007 EO78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320086 2007 EC80 10/03/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
320087 2007 EP85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
320088 2007 EX87 14/03/2007 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
320089 2007 EU89 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
320090 2007 EZ91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320091 2007 EF96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320092 2007 EV97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320093 2007 ES98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
320094 2007 EC99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320095 2007 EF99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
320096 2007 EA100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320097 2007 ET100 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320098 2007 EZ101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
320099 2007 EE106 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320100 2007 ET114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL