Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/318901–319000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318901 2005 TN190 10/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
318902 2005 UR5 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318903 2005 UQ8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 960 m MPC · JPL
318904 2005 UF9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318905 2005 UO18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318906 2005 UT21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318907 2005 UC24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318908 2005 UK24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318909 2005 UC32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318910 2005 US40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318911 2005 UE43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318912 2005 US45 22/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
318913 2005 UB46 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318914 2005 UV46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318915 2005 UY49 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
318916 2005 UM57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
318917 2005 UQ58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318918 2005 UH60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
318919 2005 UC62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
318920 2005 UC70 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318921 2005 UM73 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
318922 2005 UP77 24/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318923 2005 UT79 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
318924 2005 UV86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318925 2005 UF91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318926 2005 UY91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
318927 2005 UB92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318928 2005 UJ94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318929 2005 UB95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318930 2005 UC104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318931 2005 UP104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318932 2005 UB105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318933 2005 UH107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318934 2005 UT111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318935 2005 UH123 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318936 2005 UQ124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318937 2005 UC125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318938 2005 UR132 24/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
318939 2005 UD138 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
318940 2005 UH141 25/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
318941 2005 UR143 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318942 2005 UL149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318943 2005 UM154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318944 2005 UD161 22/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
318945 2005 UB163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318946 2005 UA173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318947 2005 UL191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
318948 2005 UD195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318949 2005 UD200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318950 2005 UY213 22/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
318951 2005 UP215 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
318952 2005 UX216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318953 2005 UT219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318954 2005 UW223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318955 2005 UV226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318956 2005 UA231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
318957 2005 UE231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
318958 2005 UC244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318959 2005 UT244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318960 2005 UX245 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
318961 2005 UV247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318962 2005 UB249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318963 2005 UW249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318964 2005 UK254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318965 2005 UY259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
318966 2005 UR275 29/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
318967 2005 UO278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
318968 2005 UX283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318969 2005 UF286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318970 2005 UD290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318971 2005 UN290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318972 2005 UK292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318973 2005 UQ293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318974 2005 UF296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318975 2005 UD297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318976 2005 UK302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318977 2005 UP310 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318978 2005 UK312 29/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
318979 2005 UB319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318980 2005 UJ320 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
318981 2005 UA324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
318982 2005 UX337 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318983 2005 UF345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
318984 2005 UZ353 29/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
318985 2005 UB355 29/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
318986 2005 UR365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318987 2005 UJ372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318988 2005 UC378 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318989 2005 UX378 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318990 2005 UD388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318991 2005 UT389 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
318992 2005 UD395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
318993 2005 UU399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
318994 2005 UP406 30/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
318995 2005 UX413 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318996 2005 UU414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318997 2005 UA417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318998 2005 UN419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318999 2005 UB421 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319000 2005 UV429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also