Danh sách tiểu hành tinh/319701–319800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319701 2006 UQ6 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
319702 2006 UQ22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319703 2006 UA23 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
319704 2006 UT24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319705 2006 UF25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319706 2006 UN27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319707 2006 UL28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319708 2006 UV30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319709 2006 UU34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
319710 2006 UJ38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319711 2006 UD41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319712 2006 UN44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319713 2006 UV45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
319714 2006 UP48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319715 2006 UM50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319716 2006 UR52 17/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
319717 2006 UW56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319718 2006 UX56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319719 2006 UX60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319720 2006 UF61 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
319721 2006 UN71 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
319722 2006 UO75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
319723 2006 UX80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319724 2006 UY80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319725 2006 UT81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
319726 2006 UO87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319727 2006 UG93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319728 2006 UV95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319729 2006 UK104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319730 2006 UP108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319731 2006 UF112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319732 2006 UB115 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319733 2006 UA117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319734 2006 UN118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319735 2006 UU120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319736 2006 UV120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319737 2006 UP124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319738 2006 UY127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319739 2006 UU128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319740 2006 UP134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319741 2006 UP135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319742 2006 UU136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319743 2006 UA137 19/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
319744 2006 UT140 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319745 2006 UL143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
319746 2006 UO143 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319747 2006 UP147 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319748 2006 UP152 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319749 2006 UW164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319750 2006 UF172 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319751 2006 UG174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
319752 2006 UW177 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
319753 2006 UU178 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
319754 2006 UZ178 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319755 2006 UC181 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319756 2006 UY183 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
319757 2006 UB184 19/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
319758 2006 UK191 19/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319759 2006 UX191 19/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319760 2006 US196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319761 2006 UY203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
319762 2006 UG207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319763 2006 UQ208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319764 2006 UP211 23/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
319765 2006 UJ214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319766 2006 UT214 24/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
319767 2006 UZ214 24/10/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,2 km MPC · JPL
319768 2006 UW226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319769 2006 UD229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319770 2006 UH229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
319771 2006 UY255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319772 2006 UG258 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
319773 2006 UM264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
319774 2006 UJ265 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
319775 2006 UC267 27/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319776 2006 UH272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319777 2006 UF273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319778 2006 UX278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319779 2006 UZ282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319780 2006 UA283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319781 2006 UK284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319782 2006 UV286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319783 2006 UU289 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319784 2006 US305 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
319785 2006 UG328 17/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
319786 2006 UE332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
319787 2006 UD333 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
319788 2006 UM333 22/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
319789 2006 UJ336 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319790 2006 UL336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
319791 2006 UB337 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319792 2006 UG338 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
319793 2006 UL361 23/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319794 2006 VW3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
319795 2006 VJ5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319796 2006 VK6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319797 2006 VH14 15/11/2006 Remanzacco Remanzacco Obs. 2,5 km MPC · JPL
319798 2006 VJ14 15/11/2006 Wrightwood J. W. Young 980 m MPC · JPL
319799 2006 VS16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319800 2006 VE21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL