Danh sách tiểu hành tinh/318701–318800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318701 2005 QS102 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
318702 2005 QY102 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
318703 2005 QK104 31/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
318704 2005 QS107 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
318705 2005 QF113 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
318706 2005 QX113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318707 2005 QD114 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
318708 2005 QM118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318709 2005 QD119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318710 2005 QQ133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318711 2005 QA143 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
318712 2005 QW151 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
318713 2005 QV168 29/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
318714 2005 QP176 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
318715 2005 QE177 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
318716 2005 QP177 29/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318717 2005 QP178 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318718 2005 QM179 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
318719 2005 QC180 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
318720 2005 QH183 31/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318721 2005 QL188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318722 2005 RE3 01/09/2005 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
318723 Bialas 2005 RN6 08/09/2005 Linz E. Meyer 1,5 km MPC · JPL
318724 2005 RT8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
318725 2005 RC11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
318726 2005 RR15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318727 2005 RU18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318728 2005 RC20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318729 2005 RV22 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318730 2005 RK25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
318731 2005 RH27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
318732 2005 RX28 12/09/2005 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
318733 2005 RC29 12/09/2005 Haleakala NEAT 700 m MPC · JPL
318734 2005 RW39 12/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
318735 2005 RE44 02/09/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
318736 2005 RW47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
318737 2005 SV2 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318738 2005 SC4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318739 2005 SM6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318740 2005 SA7 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
318741 2005 SE7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
318742 2005 SL8 25/09/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
318743 2005 SV10 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318744 2005 SC11 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
318745 2005 SJ11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318746 2005 SC16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318747 2005 SM21 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318748 2005 SE24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
318749 2005 SK32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318750 2005 SA33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318751 2005 SS35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318752 2005 SG36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318753 2005 ST37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
318754 2005 SK38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
318755 2005 SX38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318756 2005 SC41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318757 2005 SN41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318758 2005 ST43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318759 2005 SA46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318760 2005 SA47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318761 2005 ST47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318762 2005 SZ48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318763 2005 SE55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318764 2005 SY60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318765 2005 SP62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318766 2005 SU62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318767 2005 SK72 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318768 2005 SQ72 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
318769 2005 SV74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318770 2005 SL75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318771 2005 SM76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318772 2005 SO78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318773 2005 SW85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318774 2005 SW87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318775 2005 SF90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318776 2005 SC92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318777 2005 SS92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318778 2005 SC93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318779 2005 SR98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318780 2005 SL100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318781 2005 SC101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318782 2005 SG101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318783 2005 SP101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318784 2005 SJ103 25/09/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
318785 2005 SS108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318786 2005 SU116 28/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
318787 2005 SX117 28/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318788 2005 SS118 28/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318789 2005 SH125 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
318790 2005 SJ126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
318791 2005 SB127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
318792 2005 SO128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
318793 2005 SF130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
318794 Uglia 2005 SL134 25/09/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,9 km MPC · JPL
318795 2005 SM136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318796 2005 SZ136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318797 2005 SQ137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318798 2005 SZ141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318799 2005 SA142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318800 2005 SJ144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL