Danh sách tiểu hành tinh/319601–319700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319601 2006 SP197 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,1 km MPC · JPL
319602 2006 SB200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319603 2006 SD201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319604 2006 SN212 26/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
319605 2006 SB217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319606 2006 SA226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
319607 2006 SS226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319608 2006 SS235 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
319609 2006 SE238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319610 2006 SU241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
319611 2006 SF253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319612 2006 SL261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319613 2006 SJ268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319614 2006 SW273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319615 2006 SW277 28/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
319616 2006 SN279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319617 2006 SU279 28/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
319618 2006 SG280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
319619 2006 SY284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
319620 2006 SP288 26/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319621 2006 SC297 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319622 2006 SM301 26/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319623 2006 ST303 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
319624 2006 SU306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
319625 2006 SV311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319626 2006 SC328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
319627 2006 SE332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
319628 2006 SR335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319629 2006 SG353 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
319630 2006 SA360 30/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319631 2006 SS360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319632 2006 SN361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319633 2006 SJ366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319634 2006 SR366 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319635 2006 SC367 25/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319636 2006 SE368 23/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,5 km MPC · JPL
319637 2006 SM376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
319638 2006 SL388 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
319639 2006 SU390 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
319640 2006 SV391 19/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319641 2006 SY391 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
319642 2006 SO393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319643 2006 SM399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319644 2006 SB400 18/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319645 2006 SN403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319646 2006 SL404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319647 2006 SW410 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319648 2006 SA412 30/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319649 2006 SC412 08/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
319650 2006 SR412 25/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319651 2006 TO7 10/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 940 m MPC · JPL
319652 2006 TE13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
319653 2006 TG14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319654 2006 TA16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319655 2006 TR22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319656 2006 TO25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
319657 2006 TZ25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319658 2006 TA26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319659 2006 TV27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319660 2006 TH30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319661 2006 TP32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
319662 2006 TZ34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319663 2006 TS35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319664 2006 TA41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319665 2006 TJ42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319666 2006 TD43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319667 2006 TO45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319668 2006 TS46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319669 2006 TY47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319670 2006 TJ51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319671 2006 TV51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319672 2006 TQ61 12/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
319673 2006 TZ66 14/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319674 2006 TX71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
319675 2006 TH74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
319676 2006 TX75 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
319677 2006 TL76 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319678 2006 TE77 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319679 2006 TT78 12/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319680 2006 TV80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319681 2006 TU86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319682 2006 TL88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319683 2006 TL89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319684 2006 TU89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319685 2006 TB91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319686 2006 TS92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319687 2006 TL94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
319688 2006 TL95 03/10/2006 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
319689 2006 TH100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319690 2006 TF102 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319691 2006 TS103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319692 2006 TJ105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319693 2006 TL110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319694 2006 TN110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319695 2006 TF115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
319696 2006 TC118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
319697 2006 TR125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319698 2006 TJ129 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319699 2006 UF3 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319700 2006 UZ4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL