Danh sách tiểu hành tinh/318601–318700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318601 2005 JX45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 4,7 km MPC · JPL
318602 2005 JL48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318603 2005 JW51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318604 2005 JN54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318605 2005 JB55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
318606 2005 JN55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318607 2005 JC57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318608 2005 JK58 07/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318609 2005 JM63 03/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
318610 2005 JS64 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318611 2005 JY65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318612 2005 JT66 04/05/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
318613 2005 JJ69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318614 2005 JD74 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318615 2005 JS75 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
318616 2005 JA80 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318617 2005 JP82 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
318618 2005 JK92 11/05/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
318619 2005 JV102 09/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318620 2005 JJ110 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
318621 2005 JF114 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
318622 2005 JR131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318623 2005 JK137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
318624 2005 JZ137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318625 2005 JU142 15/05/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
318626 2005 JU164 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
318627 2005 JH170 09/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
318628 2005 JB177 11/05/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
318629 2005 JH185 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318630 2005 KS2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
318631 2005 KE5 18/05/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
318632 2005 KP6 18/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
318633 2005 LG5 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318634 2005 LG7 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
318635 2005 LN12 06/06/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,9 km MPC · JPL
318636 2005 LB13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318637 2005 LE18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318638 2005 LC25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318639 2005 LH29 27/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
318640 2005 LT37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318641 2005 LZ38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
318642 2005 LA41 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
318643 2005 LW49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318644 2005 MJ4 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
318645 2005 MW15 24/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318646 2005 MH26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318647 2005 MJ26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318648 2005 MV27 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
318649 2005 MW37 30/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
318650 2005 MJ41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318651 2005 MF43 28/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318652 2005 MR45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318653 2005 MC47 28/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318654 2005 MJ48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318655 2005 MY49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318656 2005 NY3 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
318657 2005 NZ4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
318658 2005 NF12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
318659 2005 NU13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
318660 2005 NE18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318661 2005 NK26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
318662 2005 NC49 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
318663 2005 NN55 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 740 m MPC · JPL
318664 2005 NO59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318665 2005 NT76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318666 2005 NJ124 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318667 2005 ON9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
318668 2005 OH13 29/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
318669 2005 OC16 29/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
318670 2005 OY19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318671 2005 OF21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318672 2005 PN 03/08/2005 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
318673 2005 PY9 04/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
318674 2005 PE11 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
318675 2005 PA16 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318676 Bellelay 2005 PS16 10/08/2005 Vicques M. Ory 3,7 km MPC · JPL
318677 2005 PO19 05/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318678 2005 QP16 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
318679 2005 QH17 25/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
318680 2005 QD18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318681 2005 QZ22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
318682 Carpaccio 2005 QO30 29/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 2,5 km MPC · JPL
318683 2005 QD35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318684 2005 QM49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
318685 2005 QG52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
318686 2005 QH52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
318687 2005 QP52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
318688 2005 QC59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
318689 2005 QC62 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318690 2005 QV62 26/08/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
318691 2005 QV63 26/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
318692 2005 QG74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
318693 2005 QQ74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
318694 Keszthelyi 2005 QM75 29/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,8 km MPC · JPL
318695 2005 QH76 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
318696 2005 QK80 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318697 2005 QY84 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318698 Barthalajos 2005 QK87 30/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
318699 2005 QN92 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
318700 2005 QU101 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL