Danh sách tiểu hành tinh/318501–318600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318501 2005 EX147 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318502 2005 ED149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
318503 2005 ET149 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318504 2005 EV150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318505 2005 EB155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
318506 2005 ER155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318507 2005 EL156 09/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318508 2005 EC161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
318509 2005 ES161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
318510 2005 EA167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
318511 2005 EW170 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318512 2005 EN173 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
318513 2005 EV176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
318514 2005 EA180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318515 2005 EZ182 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318516 2005 EB187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
318517 2005 EM188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
318518 2005 EU191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
318519 2005 EE196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
318520 2005 EW202 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318521 2005 EC203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
318522 2005 ED203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
318523 2005 ED220 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
318524 2005 EV226 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
318525 2005 EA233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
318526 2005 EX240 11/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318527 2005 EY245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
318528 2005 EB246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318529 2005 EF246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318530 2005 EQ250 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
318531 2005 EU250 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318532 2005 EC264 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
318533 2005 ER268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
318534 2005 EX269 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318535 2005 EY269 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318536 2005 EX322 01/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
318537 2005 FA6 31/03/2005 Siding Spring Siding Spring Obs. 2,8 km MPC · JPL
318538 2005 FE6 31/03/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318539 2005 FX6 30/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318540 2005 GO2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
318541 2005 GS2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318542 2005 GH3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318543 2005 GT3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
318544 2005 GP5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318545 2005 GQ6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
318546 2005 GG7 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318547 Fidrich 2005 GV8 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 630 m MPC · JPL
318548 2005 GG15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
318549 2005 GV16 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
318550 2005 GG27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
318551 2005 GL37 02/04/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
318552 2005 GC39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
318553 2005 GB42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
318554 2005 GM54 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318555 2005 GV70 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
318556 2005 GQ74 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
318557 2005 GP87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
318558 2005 GC94 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
318559 2005 GU100 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
318560 2005 GO103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318561 2005 GC113 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318562 2005 GA116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
318563 2005 GD117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
318564 2005 GY117 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
318565 2005 GX118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
318566 2005 GV123 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
318567 2005 GH132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318568 2005 GV132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
318569 2005 GA135 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
318570 2005 GT136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318571 2005 GO139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318572 2005 GL141 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
318573 2005 GO141 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318574 2005 GL144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318575 2005 GY146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318576 2005 GY148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318577 2005 GN151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
318578 2005 GG152 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318579 2005 GH156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318580 2005 GL162 12/04/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
318581 2005 GE168 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
318582 2005 GT170 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
318583 2005 GP180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318584 2005 GV187 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 920 m MPC · JPL
318585 2005 GA188 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
318586 2005 GR189 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
318587 2005 GS220 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
318588 2005 GK227 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318589 2005 GU227 03/04/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
318590 2005 HF2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318591 2005 HM2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
318592 2005 HB3 16/04/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 940 m MPC · JPL
318593 2005 JH2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
318594 2005 JG4 03/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318595 2005 JA25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318596 2005 JN29 03/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318597 2005 JH30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
318598 2005 JB40 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
318599 2005 JM43 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318600 2005 JL44 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL