Danh sách tiểu hành tinh/318401–318500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318401 2004 XT135 15/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
318402 2004 XJ163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318403 2004 XZ166 02/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
318404 2004 XO183 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
318405 2004 XF185 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
318406 2004 YS19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
318407 2004 YF22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
318408 2005 AO2 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318409 2005 AM7 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
318410 2005 AF12 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318411 2005 AH14 07/01/2005 Catalina CSS APO 1,3 km MPC · JPL
318412 Tramelan 2005 AB27 11/01/2005 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
318413 2005 AK29 14/01/2005 Kvistaberg UDAS 900 m MPC · JPL
318414 2005 AD41 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
318415 2005 AO42 15/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
318416 2005 AC48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318417 2005 AB63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
318418 2005 AU67 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318419 2005 AB75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318420 2005 BM10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
318421 2005 BE12 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318422 2005 BG17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318423 2005 BS17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318424 2005 BD20 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318425 2005 BZ22 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318426 2005 BZ23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318427 2005 BA29 31/01/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
318428 2005 BY44 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,0 km MPC · JPL
318429 2005 CG2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318430 2005 CL3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318431 2005 CS4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
318432 2005 CP6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318433 2005 CA12 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318434 2005 CR13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318435 2005 CD16 02/02/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
318436 2005 CU22 01/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
318437 2005 CY32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318438 2005 CD38 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318439 2005 CL44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318440 2005 CS45 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318441 2005 CY45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318442 2005 CL46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318443 2005 CO52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318444 2005 CT52 03/02/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
318445 2005 CF60 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
318446 2005 CY60 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
318447 2005 CX71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318448 2005 CN73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318449 2005 CR79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318450 2005 EJ 01/03/2005 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
318451 2005 ET1 02/03/2005 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
318452 2005 EA3 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
318453 2005 ET4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318454 2005 EP7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318455 2005 EW8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318456 2005 EV10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
318457 2005 EH12 07/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318458 2005 EF16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318459 2005 EC20 03/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
318460 2005 EF20 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
318461 2005 ET21 03/03/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
318462 2005 EN24 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
318463 2005 EB26 03/03/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
318464 2005 EH29 03/03/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
318465 2005 EK33 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318466 2005 EU40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318467 2005 ES41 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318468 2005 EZ48 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
318469 2005 EK50 03/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 730 m MPC · JPL
318470 2005 EX50 03/03/2005 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
318471 2005 EU52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
318472 2005 EA55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318473 2005 EJ58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
318474 2005 EB64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
318475 2005 EZ67 07/03/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
318476 2005 ED70 07/03/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
318477 2005 EZ72 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318478 2005 EE74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318479 2005 EF75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
318480 2005 EB87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
318481 2005 EC89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
318482 2005 EF89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
318483 2005 ES94 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318484 2005 EA98 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318485 2005 EF99 03/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
318486 2005 ED104 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318487 2005 EX110 04/03/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
318488 2005 ER114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
318489 2005 EK117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
318490 2005 EF119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
318491 2005 EF120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318492 2005 EW120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318493 2005 EA121 08/03/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
318494 2005 EW128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318495 2005 EJ136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
318496 2005 EK136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
318497 2005 EP137 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318498 2005 EZ138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
318499 2005 EL145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
318500 2005 EW145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL