Danh sách tiểu hành tinh/319201–319300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319201 2005 YK181 24/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
319202 2005 YM186 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
319203 2005 YC191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
319204 2005 YH191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319205 2005 YU194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319206 2005 YH198 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
319207 2005 YR198 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319208 2005 YY201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319209 2005 YK205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
319210 2005 YU207 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319211 2005 YN211 28/12/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
319212 2005 YH214 30/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
319213 2005 YA227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
319214 2005 YF232 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319215 2005 YP236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319216 2005 YM239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319217 2005 YX244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319218 2005 YY244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319219 2005 YM261 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319220 2005 YF262 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319221 2005 YD264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319222 2005 YZ272 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319223 2005 YW274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319224 2005 YV281 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319225 2005 YX290 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319226 2006 AH8 07/01/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
319227 Erichbär 2006 AJ8 09/01/2006 Radebeul M. Fiedler 2,9 km MPC · JPL
319228 2006 AS8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
319229 2006 AD10 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
319230 2006 AH15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319231 2006 AN17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319232 2006 AO23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319233 2006 AV23 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
319234 2006 AT24 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
319235 2006 AE27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
319236 2006 AM30 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
319237 2006 AO38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
319238 2006 AV39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
319239 2006 AY40 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319240 2006 AE41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319241 2006 AE42 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
319242 2006 AG45 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319243 2006 AL47 04/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
319244 2006 AY48 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319245 2006 AK50 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319246 2006 AB51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319247 2006 AX51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319248 2006 AY63 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319249 2006 AL66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319250 2006 AZ67 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
319251 2006 AM71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319252 2006 AD81 04/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
319253 2006 AM83 10/01/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
319254 2006 AS83 05/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
319255 2006 AT83 05/01/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
319256 2006 AM84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
319257 2006 AE87 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319258 2006 AQ92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319259 2006 AY100 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
319260 2006 AB102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
319261 2006 BQ4 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319262 2006 BX5 22/01/2006 Mayhill A. Lowe 5,5 km MPC · JPL
319263 2006 BY10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319264 2006 BE12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319265 2006 BS21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
319266 2006 BL22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
319267 2006 BG23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319268 2006 BH27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319269 2006 BU41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319270 2006 BA42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319271 2006 BT42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319272 2006 BR44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
319273 2006 BP45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
319274 2006 BZ47 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
319275 2006 BU50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319276 2006 BG59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
319277 2006 BJ60 26/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
319278 2006 BY61 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
319279 2006 BR66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319280 2006 BW66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
319281 2006 BQ73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319282 2006 BY73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
319283 2006 BO76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
319284 2006 BW77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
319285 2006 BS78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
319286 2006 BU82 24/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319287 2006 BN85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319288 2006 BD87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319289 2006 BV87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
319290 2006 BM88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319291 2006 BM89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319292 2006 BX90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319293 2006 BG91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319294 2006 BN92 26/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
319295 2006 BG96 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319296 2006 BC103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
319297 2006 BX103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
319298 2006 BK109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319299 2006 BE110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319300 2006 BC111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL