Danh sách tiểu hành tinh/319101–319200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319101 2005 WZ171 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
319102 2005 WP173 30/11/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
319103 2005 WE183 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
319104 2005 WJ191 22/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
319105 2005 WG197 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
319106 2005 WK201 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
319107 2005 WV202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319108 2005 WE211 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
319109 2005 XG 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 830 m MPC · JPL
319110 2005 XW13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319111 2005 XU14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319112 2005 XA15 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319113 2005 XY18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319114 2005 XC27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319115 2005 XW33 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319116 2005 XF63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
319117 2005 XU63 06/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
319118 2005 XH65 07/12/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
319119 2005 XP65 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319120 2005 XV73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319121 2005 XD76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319122 2005 XL76 07/12/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
319123 2005 XR77 09/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
319124 2005 XR80 10/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
319125 2005 XR83 05/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
319126 2005 XP90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319127 2005 XQ105 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
319128 2005 XR116 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319129 2005 YC2 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
319130 2005 YZ2 21/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
319131 2005 YN6 21/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
319132 2005 YY7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319133 2005 YK8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319134 2005 YV8 20/12/2005 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
319135 2005 YB11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319136 2005 YJ11 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319137 2005 YM13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319138 2005 YR14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319139 2005 YP15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319140 2005 YX18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319141 2005 YJ21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
319142 2005 YG23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319143 2005 YT23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
319144 2005 YJ24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319145 2005 YZ26 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319146 2005 YA28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
319147 2005 YU28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319148 2005 YL30 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319149 2005 YU39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319150 2005 YF53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
319151 2005 YM56 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319152 2005 YX56 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319153 2005 YP61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319154 2005 YK65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319155 2005 YN66 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
319156 2005 YK67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
319157 2005 YG69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
319158 2005 YJ75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319159 2005 YT75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319160 2005 YV77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319161 2005 YB80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319162 2005 YX82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
319163 2005 YQ83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319164 2005 YB84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319165 2005 YJ85 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
319166 2005 YJ88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319167 2005 YU92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
319168 2005 YY99 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319169 2005 YR108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
319170 2005 YW108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319171 2005 YS110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319172 2005 YR111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
319173 2005 YS111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319174 2005 YQ114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319175 2005 YE115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319176 2005 YR116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319177 2005 YW117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319178 2005 YU118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319179 2005 YH120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319180 2005 YU124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319181 2005 YH125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319182 2005 YO129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319183 2005 YD131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319184 2005 YY131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
319185 2005 YZ133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319186 2005 YW138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319187 2005 YL144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319188 2005 YS144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
319189 2005 YZ144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
319190 2005 YG145 29/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
319191 2005 YE149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319192 2005 YA150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
319193 2005 YV154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
319194 2005 YR156 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
319195 2005 YW160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319196 2005 YU164 29/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
319197 2005 YF165 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319198 2005 YM167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319199 2005 YY171 22/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
319200 2005 YU175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL