Danh sách tiểu hành tinh/318201–318300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318201 2004 RW139 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
318202 2004 RX141 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
318203 2004 RE143 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
318204 2004 RQ160 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318205 2004 RT168 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318206 2004 RP174 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318207 2004 RT174 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318208 2004 RN175 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
318209 2004 RY175 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318210 2004 RA180 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318211 2004 RK182 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
318212 2004 RR182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318213 2004 RZ183 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318214 2004 RM187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318215 2004 RT187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318216 2004 RE190 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318217 2004 RP196 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
318218 2004 RD203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318219 2004 RA206 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
318220 2004 RK207 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318221 2004 RO208 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318222 2004 RL212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
318223 2004 RU212 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
318224 2004 RM214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318225 2004 RT215 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
318226 2004 RD218 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
318227 2004 RE218 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
318228 2004 RJ219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
318229 2004 RL219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318230 2004 RO222 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318231 2004 RF225 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
318232 2004 RQ229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318233 2004 RO233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318234 2004 RB234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318235 2004 RP237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
318236 2004 RN240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
318237 2004 RD243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318238 2004 RM255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
318239 2004 RX268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318240 2004 RG272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318241 2004 RS272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318242 2004 RW275 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318243 2004 RO283 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318244 2004 RR285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318245 2004 RP292 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318246 2004 RJ298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318247 2004 RB305 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318248 2004 RG308 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318249 2004 RK309 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
318250 2004 RS311 14/09/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
318251 2004 RQ315 15/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
318252 2004 RZ322 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318253 2004 RV327 14/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318254 2004 RW328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
318255 2004 RM336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318256 2004 RN338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318257 2004 RQ341 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318258 2004 RW343 26/01/2001 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
318259 2004 RY345 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318260 2004 SE6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318261 2004 SF10 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
318262 2004 SP11 16/09/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
318263 2004 SF14 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318264 2004 ST15 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318265 2004 SF20 17/09/2004 Drebach Drebach Obs. 4,2 km MPC · JPL
318266 2004 SH20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
318267 2004 SG30 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
318268 2004 SA34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318269 2004 ST42 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
318270 2004 SW46 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
318271 2004 SO53 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
318272 2004 SW60 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
318273 2004 TP2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318274 2004 TR6 03/10/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
318275 2004 TT14 11/10/2004 Sögel H. Roclawski 2,3 km MPC · JPL
318276 2004 TH16 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
318277 2004 TP16 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,6 km MPC · JPL
318278 2004 TH18 11/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
318279 2004 TF31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
318280 2004 TA33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318281 2004 TV33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
318282 2004 TM34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318283 2004 TM35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318284 2004 TX36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318285 2004 TM37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
318286 2004 TS39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318287 2004 TG43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318288 2004 TC44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
318289 2004 TA45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
318290 2004 TW45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318291 2004 TV55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
318292 2004 TE56 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318293 2004 TR63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318294 2004 TV63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
318295 2004 TQ68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
318296 2004 TE70 05/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
318297 2004 TK71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
318298 2004 TF72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318299 2004 TD76 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
318300 2004 TW82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL