Danh sách tiểu hành tinh/319001–319100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319001 2005 UG431 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319002 2005 UR434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
319003 2005 UE448 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
319004 2005 UB476 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
319005 2005 UY477 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319006 2005 UT478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319007 2005 UN479 30/10/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
319008 2005 UR482 22/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
319009 Kudirka 2005 UP488 10/10/2005 Moletai Molėtai Obs. 3,3 km MPC · JPL
319010 2005 UX488 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319011 2005 UE492 24/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
319012 2005 UM497 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
319013 2005 UR497 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
319014 2005 UF500 27/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
319015 2005 UE502 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319016 2005 UK509 29/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
319017 2005 UU511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319018 2005 UC512 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
319019 2005 UT521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
319020 2005 UN530 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319021 2005 VA1 03/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
319022 2005 VA5 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319023 2005 VF5 08/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
319024 2005 VZ5 11/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
319025 2005 VS14 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319026 2005 VM18 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319027 2005 VQ18 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319028 2005 VL19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319029 2005 VL25 02/11/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
319030 2005 VF26 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319031 2005 VV39 04/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
319032 2005 VQ40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319033 2005 VD44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319034 2005 VZ49 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319035 2005 VB52 03/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
319036 2005 VN60 05/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
319037 2005 VP66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319038 2005 VD69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319039 2005 VG70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319040 2005 VH71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
319041 2005 VY71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
319042 2005 VU75 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319043 2005 VT95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319044 2005 VZ98 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319045 2005 VF104 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319046 2005 VA109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
319047 2005 VQ110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
319048 2005 VH114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
319049 2005 VS123 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319050 2005 VM126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
319051 2005 VO130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
319052 2005 VT130 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319053 2005 VB134 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
319054 2005 WT7 21/11/2005 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
319055 2005 WZ7 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
319056 2005 WV11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319057 2005 WT13 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
319058 2005 WE16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319059 2005 WF16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319060 2005 WZ17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
319061 2005 WV20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319062 2005 WZ24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
319063 2005 WT26 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
319064 2005 WL27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319065 2005 WE28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319066 2005 WC29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319067 2005 WJ34 21/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
319068 2005 WP37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319069 2005 WA39 09/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319070 2005 WO43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319071 2005 WT54 25/11/2005 Marly P. Kocher 4,8 km MPC · JPL
319072 2005 WY56 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,3 km MPC · JPL
319073 2005 WC57 28/11/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
319074 2005 WD81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
319075 2005 WE87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
319076 2005 WR87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
319077 2005 WQ89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
319078 2005 WM93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319079 2005 WD94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319080 2005 WF98 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319081 2005 WA113 25/11/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
319082 2005 WJ113 25/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
319083 2005 WH115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
319084 2005 WZ118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319085 2005 WD127 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319086 2005 WL127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
319087 2005 WN127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319088 2005 WS135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319089 2005 WA140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
319090 2005 WQ140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
319091 2005 WR146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319092 2005 WE147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
319093 2005 WH148 26/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319094 2005 WU149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319095 2005 WG150 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319096 2005 WD157 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
319097 2005 WK160 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
319098 2005 WS164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
319099 2005 WZ165 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
319100 2005 WN166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL