Danh sách tiểu hành tinh/318101–318200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318101 2004 HY40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
318102 2004 HM43 20/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
318103 2004 HP45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318104 2004 HT45 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318105 2004 HR50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318106 2004 HM54 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
318107 2004 HN74 15/01/1997 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
318108 2004 HC75 30/04/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
318109 2004 JG2 11/05/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
318110 2004 JK2 12/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
318111 2004 JK12 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
318112 2004 JU12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
318113 2004 JJ13 13/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
318114 2004 JE18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
318115 2004 JD25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
318116 2004 JY29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
318117 2004 JH31 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318118 2004 KL12 22/05/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
318119 2004 KC13 23/05/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
318120 2004 KG13 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318121 2004 KL14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318122 2004 KH16 24/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318123 2004 LD10 14/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
318124 2004 LA18 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318125 2004 LZ20 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318126 2004 NL9 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318127 2004 NB13 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
318128 2004 NB22 10/07/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
318129 2004 NS33 15/07/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
318130 2004 OL3 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
318131 2004 OK7 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
318132 2004 ON10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
318133 2004 PF2 07/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
318134 2004 PT15 07/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
318135 2004 PJ24 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
318136 2004 PM29 07/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
318137 2004 PS33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
318138 2004 PK39 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
318139 2004 PB41 09/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
318140 2004 PL42 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
318141 2004 PD46 07/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
318142 2004 PO52 08/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
318143 2004 PO59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
318144 2004 PR64 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
318145 2004 PQ66 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
318146 2004 PV69 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
318147 2004 PL72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318148 2004 PG80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318149 2004 PC89 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
318150 2004 PV91 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318151 2004 PZ91 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
318152 2004 PP94 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
318153 2004 PE102 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
318154 2004 PC103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
318155 2004 PH103 12/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
318156 2004 PR113 11/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
318157 2004 PX113 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
318158 2004 PZ113 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
318159 2004 QH 17/08/2004 Majorca Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
318160 2004 QZ2 20/08/2004 Catalina CSS AMO 850 m MPC · JPL
318161 2004 QZ3 16/08/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
318162 2004 QU4 20/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
318163 2004 QD13 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
318164 2004 QC15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318165 2004 QT18 21/08/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
318166 2004 QN21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318167 2004 QM24 27/08/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
318168 2004 RY 05/09/2004 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
318169 2004 RZ3 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318170 2004 RO8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,1 km MPC · JPL
318171 2004 RU11 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
318172 2004 RA15 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
318173 2004 RJ19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318174 2004 RW25 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318175 2004 RD31 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318176 2004 RK31 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
318177 2004 RX32 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
318178 2004 RZ35 07/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
318179 2004 RD56 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318180 2004 RV59 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
318181 2004 RG60 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
318182 2004 RR62 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
318183 2004 RT66 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
318184 2004 RQ68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318185 2004 RD92 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
318186 2004 RP92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
318187 2004 RQ99 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
318188 2004 RL100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318189 2004 RR100 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
318190 2004 RL102 07/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
318191 2004 RN103 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
318192 2004 RU103 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
318193 2004 RU107 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
318194 2004 RB108 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318195 2004 RK116 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318196 2004 RG119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318197 2004 RH122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318198 2004 RJ125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318199 2004 RT131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318200 2004 RJ139 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL