Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/318001–318100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318001 2004 CP24 12/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
318002 2004 CZ41 09/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
318003 2004 CM49 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318004 2004 CQ54 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
318005 2004 CV58 10/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
318006 2004 CV60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318007 2004 CG75 11/02/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
318008 2004 CN83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
318009 2004 CD92 14/02/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
318010 2004 CJ93 15/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
318011 2004 CV99 15/02/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
318012 2004 CN110 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
318013 2004 CY118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318014 2004 DE2 19/02/2004 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
318015 2004 DG4 16/02/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
318016 2004 DZ22 18/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
318017 2004 DH27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318018 2004 DB34 18/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
318019 2004 DZ40 18/02/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
318020 2004 DD44 16/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
318021 2004 DM63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318022 2004 DE68 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
318023 2004 ET1 11/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
318024 2004 EE6 12/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
318025 2004 EO6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
318026 2004 ES13 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318027 2004 EW15 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
318028 2004 EB16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318029 2004 EN23 14/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
318030 2004 EV27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
318031 2004 ES37 14/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318032 2004 EX37 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318033 2004 EN48 15/03/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
318034 2004 EW50 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318035 2004 EC53 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318036 2004 EU53 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
318037 2004 EY62 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
318038 2004 ED65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318039 2004 EK78 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318040 2004 ED91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318041 2004 EN91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
318042 2004 EF93 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318043 2004 FG10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
318044 2004 FQ17 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
318045 2004 FU17 27/03/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
318046 2004 FT23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318047 2004 FB26 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318048 2004 FM30 29/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
318049 2004 FB31 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318050 2004 FC32 30/03/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
318051 2004 FY50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318052 2004 FC52 19/03/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
318053 2004 FR52 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
318054 2004 FA55 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318055 2004 FV60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318056 2004 FQ67 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318057 2004 FF83 17/03/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
318058 2004 FE84 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
318059 2004 FY88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318060 2004 FT90 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
318061 2004 FR91 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
318062 2004 FX91 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318063 2004 FM122 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
318064 2004 FS127 27/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
318065 2004 FQ128 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
318066 2004 FX136 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
318067 2004 FS140 27/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
318068 2004 FS143 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
318069 2004 FW147 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
318070 2004 FW148 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318071 2004 FZ152 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318072 2004 FE161 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318073 2004 GN1 10/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318074 2004 GP1 10/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
318075 2004 GW8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318076 2004 GL11 13/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
318077 2004 GK12 09/04/2004 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
318078 2004 GA14 13/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
318079 2004 GM14 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318080 2004 GD19 12/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
318081 2004 GG20 15/04/2004 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
318082 2004 GP20 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
318083 2004 GE21 11/04/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
318084 2004 GP27 15/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
318085 2004 GO42 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
318086 2004 GQ48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
318087 2004 GW48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318088 2004 GL60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318089 2004 GX66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318090 2004 GZ70 13/04/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
318091 2004 GD72 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318092 2004 GA75 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318093 2004 GJ76 15/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
318094 2004 GP77 14/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
318095 2004 GW77 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
318096 2004 GY88 13/04/2004 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
318097 2004 HA12 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
318098 2004 HJ20 19/04/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,3 km MPC · JPL
318099 2004 HZ28 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
318100 2004 HU33 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL