Danh sách tiểu hành tinh/317901–318000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317901 2003 UM223 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317902 2003 UU230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
317903 2003 UP236 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
317904 2003 UO240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317905 2003 UM249 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317906 2003 UW257 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317907 2003 UU258 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317908 2003 UG261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317909 2003 UN265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
317910 2003 UN269 29/10/2003 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
317911 2003 UO278 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317912 2003 UP279 27/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
317913 2003 UA288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
317914 2003 UA291 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317915 2003 UW303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
317916 2003 UL307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317917 Jodelle 2003 UH313 21/10/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 3,0 km MPC · JPL
317918 2003 UF323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
317919 2003 US325 17/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
317920 2003 UJ328 17/10/2003 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
317921 2003 UM333 18/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
317922 2003 UJ337 18/10/2003 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
317923 2003 UJ338 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
317924 2003 UY344 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
317925 2003 UE345 19/10/2003 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
317926 2003 UH347 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
317927 2003 UK349 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
317928 2003 UP369 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317929 2003 US374 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
317930 2003 UW388 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
317931 2003 VW1 02/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317932 2003 WC2 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317933 2003 WM4 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
317934 2003 WJ11 18/11/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
317935 2003 WS31 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317936 2003 WX32 18/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317937 2003 WP35 19/11/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
317938 2003 WC47 18/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317939 2003 WD48 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
317940 2003 WB51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
317941 2003 WF54 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317942 2003 WJ57 18/11/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
317943 2003 WT59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317944 2003 WS63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317945 2003 WP67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317946 2003 WS75 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317947 2003 WX80 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317948 2003 WU84 19/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
317949 2003 WO93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
317950 2003 WO113 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
317951 2003 WV132 21/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317952 2003 WM135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317953 2003 WT150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
317954 2003 WP160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
317955 2003 WC161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
317956 2003 WV175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
317957 2003 WW194 16/11/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
317958 2003 XG 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
317959 2003 XA15 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317960 2003 XE16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
317961 2003 YM19 21/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317962 2003 YU21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317963 2003 YM36 21/12/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
317964 2003 YZ47 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317965 2003 YQ53 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317966 2003 YX53 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317967 2003 YH54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
317968 2003 YO63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317969 2003 YG67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317970 2003 YQ72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317971 2003 YC78 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317972 2003 YN78 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317973 2003 YT88 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
317974 2003 YD111 27/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
317975 2003 YC116 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317976 2003 YC118 23/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317977 2003 YJ141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317978 2003 YA146 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317979 2003 YU146 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
317980 2003 YU149 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
317981 2003 YM172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
317982 2004 AV 12/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317983 2004 AT6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
317984 2004 BC11 16/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317985 2004 BQ16 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317986 2004 BB25 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
317987 2004 BQ34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317988 2004 BT36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317989 2004 BT49 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317990 2004 BK69 26/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
317991 2004 BD71 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317992 2004 BC78 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317993 2004 BO116 27/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
317994 2004 BS116 27/01/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
317995 2004 BM120 31/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317996 2004 BH136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
317997 2004 BU147 16/01/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
317998 2004 BK148 16/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317999 2004 BL150 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
318000 2004 CP12 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also