Danh sách tiểu hành tinh/318801–318900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
318801 2005 SH147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318802 2005 SN151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
318803 2005 SC155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318804 2005 SL156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318805 2005 SH158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318806 2005 SJ162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318807 2005 SF165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
318808 2005 SH166 28/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
318809 2005 SV166 28/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
318810 2005 SG170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318811 2005 SQ170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318812 2005 SD173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318813 2005 SO173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318814 2005 SS174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318815 2005 SE177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
318816 2005 SR181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
318817 2005 SX188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
318818 2005 SE191 29/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
318819 2005 SH193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
318820 2005 SW195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318821 2005 SA203 30/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
318822 2005 SM205 30/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
318823 2005 SR211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
318824 2005 SO213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318825 2005 SB215 30/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
318826 2005 SB218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
318827 2005 SK220 29/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
318828 2005 SP227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318829 2005 SV232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
318830 2005 SU233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
318831 2005 SK240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
318832 2005 SO240 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318833 2005 SP247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318834 2005 SK249 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318835 2005 SO253 23/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
318836 2005 SD257 22/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
318837 2005 SQ260 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318838 2005 SJ261 27/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
318839 2005 ST262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
318840 2005 SW266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
318841 2005 SZ266 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318842 2005 SX269 29/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
318843 2005 SV273 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
318844 2005 SG277 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
318845 2005 SQ283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
318846 2005 SZ291 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
318847 2005 TZ2 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
318848 2005 TK5 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
318849 2005 TG11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318850 2005 TJ15 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
318851 2005 TX16 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
318852 2005 TU17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318853 2005 TS31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
318854 2005 TV36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318855 2005 TS39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318856 2005 TQ41 02/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318857 2005 TX41 03/10/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
318858 2005 TH51 13/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
318859 2005 TX54 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
318860 2005 TO56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
318861 2005 TJ57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
318862 2005 TD60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318863 2005 TR61 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
318864 2005 TC63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318865 2005 TC71 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
318866 2005 TO73 06/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
318867 2005 TP76 05/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
318868 2005 TY79 02/10/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
318869 2005 TF81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
318870 2005 TX81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
318871 2005 TV84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
318872 2005 TZ88 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
318873 2005 TH91 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
318874 2005 TT97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
318875 2005 TS100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
318876 2005 TO102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
318877 2005 TP104 08/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
318878 2005 TX109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
318879 2005 TW113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
318880 2005 TG114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
318881 2005 TZ114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318882 2005 TZ118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318883 2005 TJ123 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
318884 2005 TA126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318885 2005 TB127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
318886 2005 TG128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
318887 2005 TP135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
318888 2005 TB140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318889 2005 TK145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
318890 2005 TX154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
318891 2005 TK163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
318892 2005 TP163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
318893 2005 TK164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
318894 2005 TJ168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
318895 2005 TK176 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
318896 2005 TM176 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
318897 2005 TA177 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
318898 2005 TB178 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
318899 2005 TE186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
318900 2005 TR186 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL