Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/317801–317900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317801 2003 ST206 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
317802 2003 SV206 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317803 2003 SR207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317804 2003 ST212 25/09/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
317805 2003 SH216 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
317806 2003 ST219 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
317807 2003 SV221 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317808 2003 SK225 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
317809 Marot 2003 SL228 24/09/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 860 m MPC · JPL
317810 2003 SR228 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
317811 2003 SR231 24/09/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
317812 2003 SX233 25/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317813 2003 SF236 26/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317814 2003 SX248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317815 2003 SD253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
317816 2003 SH263 28/09/2003 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
317817 2003 SO264 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317818 2003 SU264 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317819 2003 SB265 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317820 2003 ST267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
317821 2003 SP276 30/09/2003 Uccle T. Pauwels 770 m MPC · JPL
317822 2003 SV277 30/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317823 2003 SP282 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
317824 2003 SF284 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317825 2003 SX288 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
317826 2003 SZ288 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317827 2003 SX307 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317828 2003 SE308 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
317829 2003 SK320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317830 2003 SZ320 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
317831 2003 SC321 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
317832 2003 SO325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
317833 2003 SJ326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
317834 2003 SP326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
317835 2003 SH333 20/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317836 2003 SK345 18/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
317837 2003 SS363 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
317838 2003 SL366 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
317839 2003 SZ366 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
317840 2003 SB404 27/09/2003 Apache Point SDSS 6,5 km MPC · JPL
317841 2003 SH420 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
317842 2003 SM423 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
317843 2003 SH424 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,3 km MPC · JPL
317844 2003 SU426 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,6 km MPC · JPL
317845 2003 SG428 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
317846 2003 SK428 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317847 2003 SW432 21/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317848 2003 TG7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
317849 2003 TT10 14/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
317850 2003 TE14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317851 2003 TC15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
317852 2003 TQ15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317853 2003 TR17 15/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
317854 2003 TU17 15/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
317855 2003 TL27 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317856 2003 TC34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
317857 2003 TL36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
317858 2003 TQ38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317859 2003 TM55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317860 2003 UT 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317861 2003 UC2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317862 2003 UE18 19/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
317863 2003 UT23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
317864 2003 UC26 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317865 2003 UU27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
317866 2003 UR28 20/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
317867 2003 UR34 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317868 2003 UJ39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
317869 2003 UO39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317870 2003 UQ47 24/10/2003 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
317871 2003 UD52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317872 2003 UG55 18/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317873 2003 UJ59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
317874 2003 UJ67 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
317875 2003 UX75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
317876 2003 UW78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
317877 2003 UQ93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
317878 2003 UY112 20/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317879 2003 US113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317880 2003 UP115 20/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
317881 2003 UT116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317882 2003 UA117 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317883 2003 UB120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
317884 2003 UK122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
317885 2003 UU138 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
317886 2003 UR145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317887 2003 UM150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317888 2003 UD154 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317889 2003 UZ159 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317890 2003 UY160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
317891 2003 UL163 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317892 2003 UC165 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
317893 2003 UQ178 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317894 2003 UP188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
317895 2003 UD203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
317896 2003 UE203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
317897 2003 UK209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
317898 2003 UQ211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317899 2003 US215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
317900 2003 UU217 21/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL