Danh sách tiểu hành tinh/317701–317800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317701 2003 QZ2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
317702 2003 QN3 17/08/2003 Wise D. Polishook 1,6 km MPC · JPL
317703 2003 QS6 20/08/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317704 2003 QJ8 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
317705 2003 QW8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
317706 2003 QP15 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
317707 2003 QO18 22/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317708 2003 QL19 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
317709 2003 QM20 22/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
317710 2003 QM25 22/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
317711 2003 QK26 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
317712 2003 QO26 22/08/2003 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
317713 2003 QG28 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
317714 2003 QN28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317715 Guydetienne 2003 QJ31 24/08/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 3,4 km MPC · JPL
317716 2003 QR32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317717 2003 QB33 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
317718 2003 QJ40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317719 2003 QX40 26/07/2003 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
317720 2003 QP41 22/08/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
317721 2003 QR43 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317722 2003 QE48 20/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
317723 2003 QT48 21/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317724 2003 QC49 22/08/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
317725 2003 QS54 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317726 2003 QU67 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317727 2003 QP86 25/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
317728 2003 QY93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
317729 2003 QY119 28/08/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
317730 2003 RP 01/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317731 2003 RO1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
317732 2003 RG16 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
317733 2003 RF23 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
317734 2003 RV24 15/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317735 2003 SF3 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317736 2003 SD4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
317737 2003 SN8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
317738 2003 SM12 16/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317739 2003 SR12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
317740 2003 SY13 16/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
317741 2003 SS15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
317742 2003 SN25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
317743 2003 SM35 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317744 2003 SY35 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
317745 2003 SF38 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317746 2003 SS45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
317747 2003 SW48 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317748 2003 SY48 18/09/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
317749 2003 ST57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
317750 2003 SD58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
317751 2003 SK58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
317752 2003 ST61 17/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
317753 2003 SS68 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
317754 2003 SF70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317755 2003 SH72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
317756 2003 SL72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
317757 2003 SV75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317758 2003 SR77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317759 2003 SY77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
317760 2003 SP80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317761 2003 SY81 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
317762 2003 SS88 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317763 2003 SR89 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317764 2003 SW91 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317765 2003 SB93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317766 2003 SD96 19/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317767 2003 SG104 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
317768 2003 SP104 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317769 2003 SA105 20/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
317770 2003 SO117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317771 2003 SS117 16/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
317772 2003 SR124 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
317773 2003 SN126 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
317774 2003 SW127 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317775 2003 SE128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
317776 2003 ST130 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
317777 2003 SM131 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317778 2003 SP133 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317779 2003 SE138 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
317780 2003 SU147 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317781 2003 ST153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
317782 2003 SN154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
317783 2003 SG157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
317784 2003 SA161 17/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
317785 2003 SY161 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317786 2003 SG162 19/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317787 2003 SE163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
317788 2003 SM164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317789 2003 SM165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317790 2003 SU171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
317791 2003 SF172 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317792 2003 ST173 18/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317793 2003 SD176 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
317794 2003 SF179 19/09/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
317795 2003 SR182 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
317796 2003 SX182 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
317797 2003 SN183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317798 2003 SS188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
317799 2003 SL195 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317800 2003 SS198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL