Danh sách tiểu hành tinh/317501–317600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317501 2002 TZ3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
317502 2002 TK5 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317503 2002 TS10 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317504 2002 TJ15 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317505 2002 TH18 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317506 2002 TO22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317507 2002 TM31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317508 2002 TQ31 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317509 2002 TO33 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317510 2002 TJ54 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317511 2002 TX67 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317512 2002 TL71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317513 2002 TT72 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317514 2002 TQ75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
317515 2002 TF82 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
317516 2002 TN87 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317517 2002 TK101 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317518 2002 TX123 04/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317519 2002 TS142 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317520 2002 TR147 04/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
317521 2002 TM148 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317522 2002 TS162 05/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317523 2002 TE174 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
317524 2002 TK184 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
317525 2002 TL197 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317526 2002 TV204 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317527 2002 TM226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
317528 2002 TP236 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
317529 2002 TR239 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317530 2002 TE269 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317531 2002 TB280 10/10/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
317532 2002 TP288 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317533 2002 TS307 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
317534 2002 TR309 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
317535 2002 TR312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
317536 2002 TJ324 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
317537 2002 TK326 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
317538 2002 TS350 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
317539 2002 TG351 10/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
317540 2002 TR356 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
317541 2002 UC 16/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317542 2002 UH4 28/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
317543 2002 UB5 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
317544 2002 UC8 28/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317545 2002 UH12 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
317546 2002 UE15 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317547 2002 UW18 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
317548 2002 UQ30 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
317549 2002 UM34 30/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317550 2002 UE39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
317551 2002 UP40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
317552 2002 UD41 31/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
317553 2002 UM45 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317554 2002 UD60 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
317555 2002 UH72 30/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317556 2002 UA78 31/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317557 2002 VD3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317558 2002 VF7 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317559 2002 VC19 04/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
317560 2002 VN19 04/11/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
317561 2002 VY44 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
317562 2002 VE47 05/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317563 2002 VD62 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317564 2002 VG72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317565 2002 VR73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317566 2002 VS107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317567 2002 VV109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317568 2002 VL114 13/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317569 2002 VY115 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317570 2002 VO118 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
317571 2002 VB120 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317572 2002 VG125 13/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317573 2002 VS126 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
317574 2002 VE140 11/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
317575 2002 VZ142 14/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317576 2002 VQ143 15/11/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
317577 2002 VX143 04/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317578 2002 VB145 04/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317579 2002 WD11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
317580 2002 WV13 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
317581 2002 WX14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
317582 2002 WL15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
317583 2002 WW19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 680 m MPC · JPL
317584 2002 WH26 16/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317585 2002 WW27 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
317586 2002 XG9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317587 2002 XN11 03/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
317588 2002 XO13 03/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317589 2002 XA20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317590 2002 XW20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317591 2002 XX23 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
317592 2002 XK29 05/12/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,8 km MPC · JPL
317593 2002 XT31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317594 2002 XW38 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317595 2002 XJ39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
317596 2002 XK39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
317597 2002 XO42 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317598 2002 XL52 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317599 2002 XG69 13/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
317600 2002 XE74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL