Danh sách tiểu hành tinh/317201–317300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317201 2002 AU126 13/01/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
317202 2002 AN136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317203 2002 AD149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317204 2002 AM180 12/01/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,2 km MPC · JPL
317205 2002 AN205 09/01/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
317206 2002 CY1 03/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
317207 2002 CH10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317208 2002 CE16 10/02/2002 Cima Ekar ADAS 5,0 km MPC · JPL
317209 2002 CV22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317210 2002 CE25 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
317211 2002 CT36 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317212 2002 CW46 11/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
317213 2002 CW50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
317214 2002 CD60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317215 2002 CL68 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317216 2002 CT72 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317217 2002 CE81 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317218 2002 CJ87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317219 2002 CV87 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317220 2002 CO88 07/02/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
317221 2002 CA90 05/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
317222 2002 CD101 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
317223 2002 CS115 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317224 2002 CF121 07/02/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
317225 2002 CD153 11/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317226 2002 CL158 07/02/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
317227 2002 CU162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317228 2002 CY166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317229 2002 CU171 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317230 2002 CY179 12/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317231 2002 CJ180 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317232 2002 CS184 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317233 2002 CB186 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317234 2002 CD189 18/01/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
317235 2002 CZ190 08/02/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
317236 2002 CB201 07/02/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
317237 2002 CQ201 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
317238 2002 CZ205 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317239 2002 CJ208 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317240 2002 CO214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317241 2002 CJ220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317242 2002 CM230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
317243 2002 CM234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317244 2002 CR252 04/02/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
317245 2002 CA258 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
317246 2002 CS272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
317247 2002 CA273 08/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
317248 2002 CS274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
317249 2002 CZ290 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
317250 2002 CA291 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317251 2002 CU291 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317252 2002 CT307 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317253 2002 CM310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317254 2002 CH315 06/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317255 2002 DJ5 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
317256 2002 DC12 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
317257 2002 EO5 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317258 2002 EY14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
317259 2002 EV17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
317260 2002 EE23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
317261 2002 EA25 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
317262 2002 EW36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317263 2002 EK37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
317264 2002 EA51 13/03/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
317265 2002 EZ52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
317266 2002 EQ63 13/03/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
317267 2002 EY63 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317268 2002 EF69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317269 2002 EZ71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317270 2002 EJ76 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
317271 2002 EO96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317272 2002 EQ106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317273 2002 ED110 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
317274 2002 ED116 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
317275 2002 EL118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
317276 2002 EB123 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317277 2002 EQ127 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
317278 2002 EG136 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
317279 2002 EJ137 12/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317280 2002 EE148 15/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
317281 2002 EC151 15/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
317282 2002 EB162 11/03/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
317283 2002 ED162 05/03/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
317284 2002 FQ7 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
317285 2002 FE9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317286 2002 FH34 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317287 2002 FR36 22/03/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
317288 2002 GR1 05/04/2002 Emerald Lane L. Ball 3,9 km MPC · JPL
317289 2002 GK13 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317290 2002 GF47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
317291 2002 GD48 04/04/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
317292 2002 GF52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
317293 2002 GJ60 08/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317294 2002 GN60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
317295 2002 GG69 08/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317296 2002 GJ73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
317297 2002 GR73 09/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317298 2002 GF77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
317299 2002 GV84 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317300 2002 GT85 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL