Danh sách tiểu hành tinh/317101–317200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317101 2001 TQ127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
317102 2001 TK130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
317103 2001 TC141 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
317104 2001 TD145 10/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
317105 2001 TL156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317106 2001 TW166 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317107 2001 TS177 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317108 2001 TU178 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
317109 2001 TZ198 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
317110 2001 TR201 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317111 2001 TE221 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317112 2001 TY221 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317113 2001 TQ222 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317114 2001 TT226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317115 2001 TH240 07/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317116 2001 TL240 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
317117 2001 TD242 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
317118 2001 TA251 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
317119 2001 TJ255 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
317120 2001 TS256 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
317121 2001 TF258 08/10/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
317122 2001 TJ261 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
317123 2001 US15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
317124 2001 UW28 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
317125 2001 UA36 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
317126 2001 UG39 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317127 2001 UW40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317128 2001 UQ45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317129 2001 UU51 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
317130 2001 UE63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317131 2001 UT64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317132 2001 UV67 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317133 2001 UX68 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
317134 2001 UC88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317135 2001 UE89 20/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
317136 2001 UC97 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
317137 2001 UR101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317138 2001 UZ119 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317139 2001 UO123 22/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
317140 2001 UU128 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317141 2001 UD130 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
317142 2001 UR147 23/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
317143 2001 UF158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317144 2001 UQ171 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317145 2001 UN182 16/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317146 2001 UG190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317147 2001 UT203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317148 2001 UZ224 23/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317149 2001 UB228 19/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
317150 2001 UC228 19/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
317151 2001 UK230 16/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
317152 2001 UQ230 25/10/2001 Apache Point SDSS 960 m MPC · JPL
317153 2001 VY13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317154 2001 VB39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317155 2001 VC69 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
317156 2001 VT71 13/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,8 km MPC · JPL
317157 2001 VS75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
317158 2001 VK87 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
317159 2001 VZ103 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317160 2001 VO116 12/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317161 2001 VW129 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
317162 2001 VD131 11/11/2001 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
317163 2001 VG133 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
317164 2001 WL33 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317165 2001 WJ43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317166 2001 WF53 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
317167 2001 WP56 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
317168 2001 WX56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317169 2001 WR58 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317170 2001 WS69 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317171 2001 WX71 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317172 2001 WC72 20/11/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
317173 2001 WR81 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317174 2001 XH71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317175 2001 XF111 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317176 2001 XO123 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
317177 2001 XU123 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
317178 2001 XX132 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317179 2001 XS149 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317180 2001 XD178 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317181 2001 XT225 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317182 2001 XY228 15/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317183 2001 XA235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317184 2001 XP248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
317185 2001 XQ258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
317186 2001 XY258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
317187 2001 XF262 13/12/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
317188 2001 XA266 15/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
317189 2001 YG2 19/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317190 2001 YK2 16/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
317191 2001 YE55 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317192 2001 YO77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317193 2001 YR80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317194 2001 YG103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317195 2001 YJ159 18/12/2001 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
317196 2002 AK46 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317197 2002 AE49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317198 2002 AZ49 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317199 2002 AX72 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317200 2002 AD91 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL