Danh sách tiểu hành tinh/317001–317100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317001 2001 PP34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317002 2001 PV38 11/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317003 2001 PN57 01/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
317004 2001 PV60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
317005 2001 PK67 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
317006 2001 QK 16/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
317007 2001 QM21 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317008 2001 QA46 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317009 2001 QU50 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317010 2001 QV92 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317011 2001 QU96 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317012 2001 QT100 20/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
317013 2001 QE125 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317014 2001 QY129 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
317015 2001 QV159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
317016 2001 QN164 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
317017 2001 QJ184 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
317018 2001 QB193 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317019 2001 QH205 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317020 2001 QW206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
317021 2001 QL217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
317022 2001 QW217 17/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
317023 2001 QD221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
317024 2001 QC224 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
317025 2001 QP227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
317026 2001 QH229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
317027 2001 QJ229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
317028 2001 QC230 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
317029 2001 QM245 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317030 2001 QZ254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
317031 2001 QU267 20/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
317032 2001 QH275 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317033 2001 QX277 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317034 2001 QF330 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317035 2001 RZ7 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317036 2001 RN14 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317037 2001 RP22 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317038 2001 RF55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317039 2001 RE60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317040 2001 RV74 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
317041 2001 RX74 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
317042 2001 RJ91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
317043 2001 RL113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317044 2001 RN125 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317045 2001 RP130 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317046 2001 RA138 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317047 2001 RB142 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317048 2001 SM8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317049 2001 SO49 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317050 2001 SF51 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
317051 2001 SH60 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
317052 2001 SF61 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317053 2001 SV84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317054 2001 SZ89 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317055 2001 SC91 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317056 2001 SL92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317057 2001 SE100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317058 2001 SM100 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317059 2001 SM102 20/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
317060 2001 SP104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317061 2001 SK117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
317062 2001 SM119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317063 2001 SO128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
317064 2001 SW139 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
317065 2001 ST141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317066 2001 SL180 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317067 2001 SO202 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
317068 2001 SY205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317069 2001 SB206 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317070 2001 SM206 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
317071 2001 SP206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317072 2001 SR207 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
317073 2001 SM209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317074 2001 SS219 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
317075 2001 SY219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317076 2001 SG228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317077 2001 SU237 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317078 2001 SE253 19/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
317079 2001 SU255 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
317080 2001 SZ258 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317081 2001 SD278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
317082 2001 SQ294 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317083 2001 SQ303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
317084 2001 SS303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317085 2001 SH309 22/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
317086 2001 SX322 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
317087 2001 SY337 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
317088 2001 SA342 21/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317089 2001 SW344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
317090 2001 SP349 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
317091 2001 SO351 18/09/2001 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
317092 2001 TV1 06/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317093 2001 TX11 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317094 2001 TQ14 07/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
317095 2001 TP16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317096 2001 TD36 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317097 2001 TR82 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317098 2001 TT84 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317099 2001 TB90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317100 2001 TF102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL