Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/316901–317000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316901 2000 SV227 28/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
316902 2000 SW282 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316903 2000 SD289 27/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
316904 2000 SC290 27/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
316905 2000 SO362 19/09/2000 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
316906 2000 TJ2 02/10/2000 OCA-Anza M. Collins, R. Sipe 3,4 km MPC · JPL
316907 2000 TJ20 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316908 2000 TG27 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
316909 2000 TK54 01/10/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
316910 2000 UY17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316911 2000 UN19 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316912 2000 UG23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316913 2000 UY55 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
316914 2000 UT64 25/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
316915 2000 UG107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316916 2000 VB9 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316917 2000 VL21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316918 2000 WZ17 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316919 2000 WK22 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
316920 2000 WW75 20/11/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
316921 2000 WA104 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
316922 2000 WB165 22/11/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
316923 2000 XC46 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316924 2000 YB5 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
316925 2000 YD34 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
316926 2000 YV44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
316927 2000 YF45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316928 2000 YN51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
316929 2000 YC92 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
316930 2000 YK96 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
316931 2001 AE 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316932 2001 AA13 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316933 2001 AV50 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316934 2001 AA52 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316935 2001 BO5 19/01/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
316936 2001 BT12 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316937 2001 BO83 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
316938 2001 CC20 03/02/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
316939 2001 CW20 04/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316940 2001 CH33 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
316941 2001 CY45 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
316942 2001 CF49 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
316943 2001 DW1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316944 2001 DQ5 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316945 2001 DF8 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
316946 2001 DK15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316947 2001 DN15 16/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
316948 2001 DP15 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
316949 2001 DW20 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
316950 2001 DT34 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316951 2001 DB48 19/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,7 km MPC · JPL
316952 2001 DS60 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
316953 2001 DX80 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 5,1 km MPC · JPL
316954 2001 DS81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316955 2001 DH87 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
316956 2001 DK90 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
316957 2001 EN22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316958 2001 FG1 18/03/2001 Junk Bond D. Healy 2,3 km MPC · JPL
316959 2001 FA20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
316960 2001 FU27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316961 2001 FM30 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
316962 2001 FY56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
316963 2001 FD57 24/02/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
316964 2001 FD71 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
316965 2001 FE71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
316966 2001 FY73 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
316967 2001 FZ80 23/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
316968 2001 FR81 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
316969 2001 FQ83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316970 2001 FT120 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316971 2001 FL130 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316972 2001 FV131 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
316973 2001 FV140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316974 2001 FP147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
316975 2001 FF154 22/03/2001 Cima Ekar Asiago Obs. 2,7 km MPC · JPL
316976 2001 FH159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
316977 2001 FV159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316978 2001 FY180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
316979 2001 FK184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
316980 2001 GV3 15/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
316981 2001 GW11 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
316982 2001 HS13 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
316983 2001 HD57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
316984 2001 JC 02/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316985 2001 KV63 20/05/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
316986 2001 LJ 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
316987 2001 LU 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
316988 2001 MN26 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
316989 2001 NL5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
316990 2001 NB11 14/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
316991 2001 OJ11 17/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
316992 2001 OP19 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
316993 2001 OQ63 22/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
316994 2001 OB93 24/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
316995 2001 OD111 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
316996 2001 OK111 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
316997 2001 OS111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
316998 2001 PZ18 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
316999 2001 PR21 10/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
317000 2001 PY28 13/08/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also