Danh sách tiểu hành tinh/316501–316600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316501 2010 VB113 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
316502 2010 VC116 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316503 2010 VN117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
316504 2010 VU117 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
316505 2010 VY130 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
316506 2010 VC136 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316507 2010 VK143 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316508 2010 VD144 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316509 2010 VW152 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316510 2010 VT153 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
316511 2010 VT156 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
316512 2010 VL160 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
316513 2010 VT160 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316514 2010 VM162 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
316515 2010 VX162 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316516 2010 VL164 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
316517 2010 VD167 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316518 2010 VR168 23/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
316519 2010 VO169 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316520 2010 VD182 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
316521 2010 VZ192 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316522 2010 VP193 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
316523 2010 VL195 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316524 2010 VE196 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
316525 2010 VN200 05/01/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
316526 2010 VX200 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
316527 2010 VW201 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 5,7 km MPC · JPL
316528 2010 VC202 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316529 2010 WM 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316530 2010 WK4 04/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
316531 2010 WL12 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316532 2010 WC17 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316533 2010 WB29 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
316534 2010 WF32 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316535 2010 WA34 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
316536 2010 WT35 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
316537 2010 WP58 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
316538 2010 WG67 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316539 2010 WN68 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
316540 2010 WZ70 14/10/1996 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
316541 2010 WV72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316542 2010 XJ21 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
316543 2010 XG35 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316544 2010 XJ47 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316545 2010 XX47 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316546 2010 XY66 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
316547 2010 XP68 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
316548 2010 XR72 19/07/2009 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
316549 2010 XD78 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
316550 2010 XE81 17/01/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
316551 2010 XA84 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
316552 2010 XF87 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316553 2010 YT1 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
316554 2011 AU49 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316555 2011 AY77 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
316556 2011 BD102 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316557 2011 CD3 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
316558 2011 CR29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316559 2011 DZ51 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316560 2011 EZ22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316561 2011 EN28 17/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
316562 2011 FB45 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316563 2011 FL56 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
316564 2011 FJ88 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316565 2011 FG131 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
316566 2011 GN67 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
316567 2011 GY77 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
316568 2011 GZ77 15/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
316569 2011 MD4 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
316570 2011 QE67 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
316571 2011 RA19 20/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
316572 2011 SW24 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316573 2011 SM47 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
316574 2011 SX105 27/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
316575 2011 SL116 01/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
316576 2011 SS116 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
316577 2011 SB210 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
316578 2011 SV254 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316579 2011 TD5 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316580 2011 TR5 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
316581 2011 TX14 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316582 2011 US13 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316583 2011 UU25 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316584 2011 UJ61 17/03/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
316585 2011 UV80 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
316586 2011 UV146 14/09/2010 Piszkéstető K. Sárneczky 3,9 km MPC · JPL
316587 2011 UH157 15/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
316588 2011 UA159 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316589 2011 UQ162 16/08/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
316590 2011 UX162 25/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
316591 2011 UA172 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
316592 2011 US173 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
316593 2011 UY186 25/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
316594 2011 UL190 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
316595 2011 UV198 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316596 2011 UR200 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
316597 2011 UT206 26/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
316598 2011 UW289 29/02/2008 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
316599 2011 UX311 06/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
316600 2011 UC331 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL