Danh sách tiểu hành tinh/317301–317400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
317301 2002 GN89 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
317302 2002 GX91 09/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
317303 2002 GV98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317304 2002 GB100 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
317305 2002 GQ108 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
317306 2002 GH110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
317307 2002 GR110 10/04/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317308 2002 GW127 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317309 2002 GX131 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317310 2002 GP141 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317311 2002 GM153 12/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317312 2002 GA170 09/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317313 2002 GG179 13/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
317314 2002 GY183 09/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317315 2002 GE185 09/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
317316 2002 GJ188 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
317317 2002 HU3 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
317318 2002 HG11 21/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
317319 2002 HH15 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
317320 2002 HY16 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
317321 2002 JZ1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
317322 2002 JF4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317323 2002 JZ6 03/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317324 2002 JC8 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
317325 2002 JH8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317326 2002 JG24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317327 2002 JV26 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317328 2002 JT28 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317329 2002 JS36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
317330 2002 JJ58 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317331 2002 JD67 10/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
317332 2002 JB72 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
317333 2002 JN84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
317334 2002 JH87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317335 2002 JT94 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317336 2002 JC101 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
317337 2002 JB103 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
317338 2002 JD103 09/05/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
317339 2002 JA104 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
317340 2002 JW120 05/05/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
317341 2002 JO122 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317342 2002 JZ122 06/05/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
317343 2002 JA137 09/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
317344 2002 JN147 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
317345 2002 KB1 16/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
317346 2002 KK15 30/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
317347 2002 LF27 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
317348 2002 LC32 10/06/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
317349 2002 LB38 30/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
317350 2002 LV38 10/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
317351 2002 LX44 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
317352 2002 LT60 03/06/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
317353 2002 LL62 12/06/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
317354 2002 LB64 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
317355 2002 LU64 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
317356 2002 MD7 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
317357 2002 MN7 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317358 2002 NW1 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
317359 2002 NJ9 03/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317360 2002 NZ9 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
317361 2002 NF13 04/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
317362 2002 NZ15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317363 2002 NU21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
317364 2002 NH29 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
317365 2002 NK34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
317366 2002 NG41 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
317367 2002 NX57 14/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
317368 2002 NO60 05/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
317369 2002 NP60 04/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
317370 2002 NE61 14/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
317371 2002 NJ61 14/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
317372 2002 NS63 09/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317373 2002 NE66 09/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
317374 2002 NP70 09/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
317375 2002 NH74 04/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
317376 2002 NS74 14/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317377 2002 ND79 06/09/2005 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
317378 2002 OT22 31/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
317379 2002 OW22 31/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
317380 2002 OM27 21/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
317381 2002 OQ28 21/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
317382 2002 OG32 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
317383 2002 OK32 21/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
317384 2002 OA35 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
317385 2002 OA36 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
317386 2002 OD36 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
317387 2002 OG36 02/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,6 km MPC · JPL
317388 2002 OP36 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
317389 2002 PS2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
317390 2002 PQ3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
317391 2002 PK7 06/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
317392 2002 PQ39 07/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
317393 2002 PV48 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
317394 2002 PZ48 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
317395 2002 PN81 17/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
317396 2002 PX83 10/08/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
317397 2002 PP89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
317398 2002 PY96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
317399 2002 PC113 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
317400 2002 PE114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL