Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/316301–316400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316301 2010 RY59 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316302 2010 RY61 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316303 2010 RV62 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
316304 2010 RY63 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316305 2010 RR65 04/09/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
316306 2010 RG66 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
316307 2010 RD67 05/09/2010 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
316308 2010 RH67 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
316309 2010 RU68 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316310 2010 RX68 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
316311 2010 RE69 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316312 2010 RH78 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316313 2010 RH90 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316314 2010 RK90 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
316315 2010 RO98 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316316 2010 RS98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316317 2010 RF101 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316318 2010 RO101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316319 2010 RV101 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316320 2010 RE103 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316321 2010 RG104 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316322 2010 RL108 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316323 2010 RW108 08/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
316324 2010 RS109 13/09/2010 Kachina J. Hobart 3,1 km MPC · JPL
316325 2010 RT110 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316326 2010 RB112 18/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
316327 2010 RJ112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316328 2010 RW114 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
316329 2010 RB115 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316330 2010 RM116 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
316331 2010 RB119 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
316332 2010 RG123 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316333 2010 RP123 19/09/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,7 km MPC · JPL
316334 2010 RS124 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316335 2010 RP125 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316336 2010 RZ125 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316337 2010 RM126 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
316338 2010 RU126 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316339 2010 RZ128 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316340 2010 RA129 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316341 2010 RG136 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
316342 2010 RH141 13/10/1999 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
316343 2010 RL143 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316344 2010 RH146 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316345 2010 RZ146 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
316346 2010 RR147 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316347 2010 RE151 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316348 2010 RF151 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316349 2010 RW152 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316350 2010 RG156 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
316351 2010 RV160 04/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
316352 2010 RJ164 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316353 2010 RZ164 30/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
316354 2010 RZ169 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
316355 2010 RD174 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
316356 2010 RH175 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316357 2010 RW175 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316358 2010 RZ176 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316359 2010 RV177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316360 2010 RO180 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316361 2010 SM2 29/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
316362 2010 SB11 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316363 2010 SU18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
316364 2010 SJ19 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316365 2010 SD20 17/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
316366 2010 SX21 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316367 2010 SP27 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
316368 2010 SQ27 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316369 2010 SU27 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316370 2010 SZ30 06/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
316371 2010 SL32 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
316372 2010 SJ36 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316373 2010 SL37 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
316374 2010 SK39 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
316375 2010 TJ3 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316376 2010 TL9 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
316377 2010 TQ9 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316378 2010 TG12 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
316379 2010 TA14 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316380 2010 TE15 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316381 2010 TJ17 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316382 2010 TV23 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
316383 2010 TW23 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316384 2010 TV24 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
316385 2010 TX28 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316386 2010 TN34 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316387 2010 TD35 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316388 2010 TL35 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316389 2010 TC36 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
316390 2010 TB41 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316391 2010 TF43 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
316392 2010 TL46 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316393 2010 TY49 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316394 2010 TQ50 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
316395 2010 TW52 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
316396 2010 TK53 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316397 2010 TZ56 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316398 2010 TE62 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
316399 2010 TL62 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316400 2010 TQ65 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL