Danh sách tiểu hành tinh/316201–316300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316201 Malala 2010 ML48 23/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
316202 Johnfowler 2010 MX54 16/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
316203 2010 MV56 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316204 2010 ML61 24/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
316205 2010 MK69 23/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
316206 2010 MU74 26/06/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
316207 2010 MR80 10/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
316208 2010 MT81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316209 2010 MD94 28/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
316210 2010 MJ95 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
316211 2010 MB99 12/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
316212 2010 MG103 28/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
316213 2010 NB5 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
316214 2010 NU6 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
316215 2010 NV13 05/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
316216 2010 NE17 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316217 2010 NV23 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
316218 2010 NF27 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316219 2010 NJ34 08/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
316220 2010 NQ38 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316221 2010 NX38 04/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
316222 2010 NG44 09/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
316223 2010 NL56 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
316224 2010 NO57 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316225 2010 NG67 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
316226 2010 NJ75 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
316227 2010 NF82 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
316228 2010 NX106 12/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
316229 2010 NL110 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
316230 2010 NF112 13/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
316231 2010 NY114 14/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
316232 2010 OT4 16/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
316233 2010 OV4 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316234 2010 OQ13 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316235 2010 OU19 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
316236 2010 OB20 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
316237 2010 OX21 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
316238 2010 OY22 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
316239 2010 OP25 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
316240 2010 OZ27 19/07/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
316241 2010 OX28 19/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
316242 2010 OA31 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316243 2010 OG31 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316244 2010 OL32 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
316245 2010 OS39 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
316246 2010 OZ40 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
316247 2010 OF42 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
316248 2010 OK50 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316249 2010 OL55 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316250 2010 ON65 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
316251 2010 OV66 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
316252 2010 OA70 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
316253 2010 OA72 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
316254 2010 OE86 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316255 2010 OG88 27/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
316256 2010 OF89 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316257 2010 OH97 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316258 2010 OE100 20/07/2010 Shenton Park P. Luckas 1,6 km MPC · JPL
316259 2010 OH100 21/07/2010 Bisei SG Center BATTeRS 700 m MPC · JPL
316260 2010 OQ107 13/10/1999 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
316261 2010 ON113 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
316262 2010 OP116 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
316263 2010 OT121 31/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
316264 2010 PV8 03/08/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316265 2010 PT9 04/08/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316266 2010 PE22 26/07/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
316267 2010 PW25 07/08/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
316268 2010 PJ26 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
316269 2010 PG30 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316270 2010 PV33 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
316271 2010 PA35 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
316272 2010 PY39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
316273 2010 PL42 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
316274 2010 PH49 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
316275 2010 PP50 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
316276 2010 PL51 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
316277 2010 PW52 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316278 2010 PD55 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
316279 2010 PZ57 09/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
316280 2010 PO61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316281 2010 PR64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316282 2010 PC65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316283 2010 PG72 22/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
316284 2010 PY76 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
316285 2010 PB80 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316286 2010 QK5 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
316287 2010 RG2 01/09/2010 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
316288 2010 RC3 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316289 2010 RM4 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
316290 2010 RD9 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316291 2010 RJ10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
316292 2010 RJ20 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
316293 2010 RZ36 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
316294 2010 RD38 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
316295 2010 RD40 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
316296 2010 RH40 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
316297 2010 RB48 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316298 2010 RV51 09/09/2004 Apache Point G. A. Esquerdo 2,4 km MPC · JPL
316299 2010 RP56 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316300 2010 RX59 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL