Danh sách tiểu hành tinh/316101–316200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316101 2009 OP13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316102 2009 OE14 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
316103 2009 OQ17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316104 2009 OP18 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
316105 2009 OV24 31/07/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
316106 2009 PM 12/08/2009 Sandlot G. Hug 900 m MPC · JPL
316107 2009 PM3 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316108 2009 PO4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
316109 2009 PL5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
316110 2009 PF9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316111 2009 PY10 15/08/2009 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
316112 2009 PA15 15/08/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
316113 2009 PV16 15/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
316114 2009 QY5 18/08/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 5,0 km MPC · JPL
316115 2009 QL13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316116 2009 QN13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316117 2009 QT21 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
316118 2009 QY22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
316119 2009 QL26 20/08/2009 Magasa Cima Rest Obs. 11 km MPC · JPL
316120 2009 QM26 21/08/2009 Sandlot G. Hug 2,3 km MPC · JPL
316121 2009 QN27 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316122 2009 QP31 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
316123 2009 QT35 25/08/2009 Sandlot G. Hug 4,4 km MPC · JPL
316124 2009 QH47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
316125 2009 QB54 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316126 2009 RG30 14/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
316127 2009 RY34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
316128 2009 RB57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
316129 2009 RH64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
316130 2009 RA74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
316131 2009 SW15 19/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,4 km MPC · JPL
316132 2009 SO19 22/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 9,2 km MPC · JPL
316133 2009 SX33 25/10/1997 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
316134 2009 SV43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
316135 2009 SX65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
316136 2009 SC99 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316137 2009 SM131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
316138 Giorgione 2009 SL170 26/09/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 4,0 km MPC · JPL
316139 2009 SH237 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
316140 2009 SY239 17/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
316141 2009 SM248 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
316142 2009 SL280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316143 2009 SL287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
316144 2009 SD304 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
316145 2009 SC330 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
316146 2009 SV347 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
316147 2009 SM348 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
316148 2009 SK352 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
316149 2009 ST355 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316150 2009 SW355 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
316151 2009 SJ356 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316152 2009 SV361 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
316153 2009 TZ24 14/10/2009 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
316154 2009 TP39 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
316155 2009 TW41 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
316156 2009 UW4 18/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 11 km MPC · JPL
316157 2009 UT13 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
316158 2009 UW26 21/10/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
316159 2009 UH29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
316160 2009 UW51 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
316161 2009 UT76 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316162 2009 UE108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
316163 2009 VE46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
316164 2009 VM71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
316165 2009 VP110 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
316166 2009 WQ1 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
316167 2009 WM29 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
316168 2009 WA57 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
316169 2009 WQ96 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
316170 2009 WV149 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
316171 2009 WV197 05/08/2008 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
316172 2009 WJ218 20/11/2009 La Silla La Silla Obs. 4,8 km MPC · JPL
316173 2009 WB240 17/11/2009 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
316174 2009 WM250 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
316175 2010 BM33 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
316176 2010 BB46 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
316177 2010 BW70 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
316178 2010 CX159 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316179 2010 EN65 07/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 168 km MPC · JPL
316180 2010 GN76 10/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
316181 2010 GY126 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316182 2010 GP150 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
316183 2010 HB39 21/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
316184 2010 JS126 13/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
316185 2010 JN129 13/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
316186 Kathrynjoyce 2010 KJ41 19/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
316187 2010 KD47 21/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
316188 2010 KH62 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316189 2010 KY74 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
316190 2010 KE129 03/03/2000 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
316191 2010 LK12 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
316192 2010 LO53 08/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
316193 2010 LJ71 10/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
316194 2010 LZ80 11/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
316195 2010 LN100 13/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
316196 2010 LF119 14/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
316197 2010 ME10 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
316198 2010 MP33 21/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
316199 2010 MA37 21/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
316200 2010 MT41 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL