Danh sách tiểu hành tinh/316001–316100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316001 2009 EN4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
316002 2009 EK13 15/03/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
316003 2009 ED16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316004 2009 EV17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
316005 2009 EC21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
316006 2009 EN22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
316007 2009 EU25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
316008 2009 FQ1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
316009 2009 FE3 18/03/2009 Mayhill A. Lowe 780 m MPC · JPL
316010 Daviddubey 2009 FC5 19/03/2009 Mayhill N. Falla 820 m MPC · JPL
316011 2009 FC16 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
316012 2009 FE17 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
316013 2009 FQ17 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
316014 2009 FJ19 19/03/2009 Hibiscus N. Teamo 670 m MPC · JPL
316015 2009 FC21 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
316016 2009 FO21 22/03/2009 Vicques M. Ory 780 m MPC · JPL
316017 2009 FS22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316018 2009 FC24 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
316019 2009 FY24 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
316020 Linshuhow 2009 FV29 21/03/2009 Lulin Observatory Y.-S. Tsai, T. Chen 780 m MPC · JPL
316021 2009 FP30 25/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
316022 2009 FF36 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
316023 2009 FL37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
316024 2009 FA39 21/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
316025 2009 FU41 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
316026 2009 FS42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316027 2009 FE45 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316028 Patrickwils 2009 FR45 31/03/2009 Uccle P. De Cat 940 m MPC · JPL
316029 2009 FC46 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316030 2009 FF47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316031 2009 FN48 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316032 2009 FX53 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316033 2009 FW63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316034 2009 FL67 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
316035 2009 FK68 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
316036 2009 FC69 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
316037 2009 FK71 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316038 2009 FH76 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
316039 2009 GB3 14/04/2009 Vicques M. Ory 900 m MPC · JPL
316040 2009 HX 16/04/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
316041 2009 HH1 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
316042 Tilofranz 2009 HP2 19/04/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,6 km MPC · JPL
316043 2009 HY2 16/04/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
316044 2009 HQ7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
316045 2009 HA8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316046 2009 HC16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
316047 2009 HN25 17/04/2009 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
316048 2009 HO41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316049 2009 HT41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316050 2009 HQ45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
316051 2009 HV45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
316052 2009 HP52 17/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
316053 2009 HK53 19/04/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
316054 2009 HH54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316055 2009 HB57 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
316056 2009 HS57 24/04/2009 Tzec Maun S. Karge 940 m MPC · JPL
316057 2009 HS60 28/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
316058 2009 HA61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
316059 2009 HC64 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316060 2009 HP65 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316061 2009 HL75 28/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
316062 2009 HQ77 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 690 m MPC · JPL
316063 2009 HT77 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
316064 2009 HB80 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
316065 2009 HR80 28/04/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
316066 2009 HA83 26/04/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
316067 2009 HC83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316068 2009 HO94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,0 km MPC · JPL
316069 2009 HG98 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316070 2009 HR98 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
316071 2009 HZ98 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316072 2009 HW99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
316073 2009 HX101 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316074 2009 HX106 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
316075 2009 JD7 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
316076 2009 JC11 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316077 2009 JO12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
316078 2009 JZ13 02/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,1 km MPC · JPL
316079 2009 JV16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
316080 Boni 2009 KD 16/05/2009 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
316081 2009 KY 16/05/2009 Dauban F. Kugel 700 m MPC · JPL
316082 2009 KB3 20/05/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
316083 2009 KZ3 24/05/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
316084 Mykolapokropyvny 2009 KT8 26/05/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
316085 2009 KT9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316086 2009 KU9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316087 2009 KB13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316088 2009 KH13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316089 2009 KH15 26/05/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
316090 2009 KW28 31/05/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
316091 2009 KC29 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
316092 2009 KT30 20/05/2009 Sierra Stars R. Matson 600 m MPC · JPL
316093 2009 LB1 12/06/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
316094 2009 LA7 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
316095 2009 MX4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316096 2009 NQ1 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
316097 2009 OW 18/07/2009 Tiki N. Teamo 4,1 km MPC · JPL
316098 2009 OO1 19/07/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,4 km MPC · JPL
316099 2009 OU3 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
316100 2009 OG5 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL