Danh sách tiểu hành tinh/315901–316000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315901 2008 QY36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
315902 2008 QS40 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
315903 2008 QJ42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315904 2008 RD1 02/09/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 5,8 km MPC · JPL
315905 2008 RC2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
315906 2008 RD4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
315907 2008 RF20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315908 2008 RX33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
315909 2008 RO63 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315910 2008 RH64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
315911 2008 RH67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
315912 2008 RT85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
315913 2008 RP109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
315914 2008 RE113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
315915 2008 RB123 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
315916 2008 RO124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,8 km MPC · JPL
315917 2008 RO125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
315918 2008 RT126 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
315919 2008 RG127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
315920 2008 RG145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315921 2008 SL23 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315922 2008 SW28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
315923 2008 SM39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
315924 2008 SX85 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
315925 2008 SE96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
315926 2008 SW149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 12 km MPC · JPL
315927 2008 SS150 28/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
315928 2008 SP198 25/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 11 km MPC · JPL
315929 2008 SQ219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,7 km MPC · JPL
315930 2008 SG221 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
315931 2008 SY233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315932 2008 SX274 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315933 2008 SR275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315934 2008 SV279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315935 2008 TK15 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
315936 2008 TD29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
315937 2008 TE49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
315938 2008 TV49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315939 2008 TN59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
315940 2008 TJ85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315941 2008 TE91 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 8,1 km MPC · JPL
315942 2008 TG101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315943 2008 TY116 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
315944 2008 TN118 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315945 2008 TR118 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
315946 2008 TL121 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
315947 2008 TL122 07/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
315948 2008 TL125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
315949 2008 TJ126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
315950 2008 TT127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
315951 2008 TL144 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
315952 2008 TO148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315953 2008 TK150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
315954 2008 TJ176 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
315955 2008 UJ4 24/10/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
315956 2008 UJ9 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315957 2008 UO9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
315958 2008 UR59 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315959 2008 US83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315960 2008 UB190 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
315961 2008 UO202 26/10/2008 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
315962 2008 UY202 28/10/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
315963 2008 VV2 02/11/2008 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
315964 2008 WH17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
315965 2008 WA90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315966 2008 WA97 18/11/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
315967 2008 XJ15 02/12/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
315968 2008 YG24 19/12/2008 Hibiscus N. Teamo 3,3 km MPC · JPL
315969 2009 AB33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315970 2009 AP33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315971 2009 BY110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315972 2009 BA113 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
315973 2009 BJ145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315974 2009 BR156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315975 2009 BX156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
315976 2009 CN11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
315977 2009 CW11 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
315978 2009 CQ14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315979 2009 CC23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
315980 2009 CY35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
315981 2009 CY43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315982 2009 CZ58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
315983 2009 CB60 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315984 2009 CO64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315985 2009 CE65 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315986 2009 DU5 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315987 2009 DA16 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
315988 2009 DR31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315989 2009 DU42 21/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
315990 2009 DZ50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315991 2009 DA64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315992 2009 DN64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315993 2009 DQ77 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315994 2009 DT86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315995 2009 DG97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315996 2009 DW116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315997 2009 DQ117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
315998 2009 DG125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315999 2009 DP127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
316000 2009 DF128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also