Danh sách tiểu hành tinh/316601–316700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316601 2011 UQ337 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316602 2011 US338 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316603 2011 UJ359 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316604 2011 VG5 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch ULA · 6,6 km MPC · JPL
316605 2011 VM16 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316606 2011 VZ18 15/12/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
316607 2011 WC3 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316608 2011 WC10 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316609 2011 WU16 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316610 2011 WK27 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
316611 2011 WA30 26/04/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
316612 2011 WS35 18/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
316613 2011 WV38 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
316614 2011 WX41 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316615 2011 WO43 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
316616 2011 WT43 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
316617 2011 WJ46 16/09/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
316618 2011 WJ57 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316619 2011 WU57 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
316620 2011 WY63 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
316621 2011 WN70 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316622 2011 WB71 28/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
316623 2011 WH85 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
316624 2011 WM88 20/01/2001 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
316625 2011 WF89 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316626 2011 WT90 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316627 2011 WH100 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316628 2011 WL112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316629 2011 WR113 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
316630 2011 WF114 29/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316631 2011 WY114 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
316632 2011 WS116 17/08/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
316633 2011 WR119 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316634 2011 WK126 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316635 2011 XO 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
316636 2011 XY 24/12/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
316637 2011 XK1 27/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
316638 2011 YA2 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
316639 2011 YA22 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
316640 2011 YA23 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316641 2011 YF23 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
316642 2011 YU23 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
316643 2011 YV25 10/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
316644 2011 YE26 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316645 2011 YF35 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316646 2011 YS37 26/09/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
316647 2011 YU38 28/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316648 2011 YU57 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
316649 1019 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
316650 1987 UL 17/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker 2,0 km MPC · JPL
316651 1990 OL 22/07/1990 Palomar E. F. Helin 2,9 km MPC · JPL
316652 1992 EK13 02/03/1992 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
316653 1993 BV8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316654 1993 NF1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
316655 1993 TT7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316656 1993 TQ10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
316657 1993 TQ22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
316658 1993 TC46 10/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
316659 1993 UV1 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316660 1993 YM1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316661 1994 JZ3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316662 1994 SZ1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
316663 1994 SV11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316664 1995 BU11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
316665 1995 DD6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
316666 1995 DG10 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316667 1995 FG4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
316668 1995 OT10 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316669 1995 OE16 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316670 1995 QE14 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316671 1995 RN 01/09/1995 Haleakala AMOS 2,6 km MPC · JPL
316672 1995 SD20 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316673 1995 ST22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
316674 1995 SH25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316675 1995 SO48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316676 1995 SM63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
316677 1995 TU11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316678 1995 UO12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316679 1995 UD16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316680 1995 UM20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316681 1995 UO58 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
316682 1995 US61 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316683 1995 UJ80 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316684 1995 VT11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316685 1996 AS10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316686 1996 BX9 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316687 1996 BX12 27/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316688 1996 BE14 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316689 1996 EX5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316690 1996 EA8 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316691 1996 GQ5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
316692 1996 GX5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316693 1996 JU4 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
316694 1996 TW1 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
316695 1996 TE9 13/10/1996 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
316696 1996 TG17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316697 1996 TE26 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316698 1996 TF30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
316699 1996 TR46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316700 1996 VQ9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL