Danh sách tiểu hành tinh/315601–315700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315601 2008 CS157 09/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315602 2008 CN160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315603 2008 CJ163 10/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
315604 2008 CK168 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
315605 2008 CX175 06/02/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
315606 2008 CU178 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315607 2008 CL179 06/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
315608 2008 CY179 08/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315609 2008 CN180 09/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315610 2008 CP180 09/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
315611 2008 CS180 09/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
315612 2008 CX181 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
315613 2008 CN182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315614 2008 CZ182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315615 2008 CZ184 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315616 2008 CP192 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315617 2008 CW194 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315618 2008 CD199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315619 2008 CE199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315620 2008 CM199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315621 2008 CQ199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315622 2008 CW199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315623 2008 CZ200 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315624 2008 CF204 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315625 2008 CS205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315626 2008 CY205 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315627 2008 CV209 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315628 2008 CD210 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315629 2008 CE213 09/02/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
315630 2008 CU215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315631 2008 DV5 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315632 2008 DC14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
315633 2008 DC15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315634 2008 DL18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315635 2008 DN20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
315636 2008 DF26 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
315637 2008 DN26 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315638 2008 DG28 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
315639 2008 DK30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315640 2008 DD32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315641 2008 DG32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315642 2008 DS33 27/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
315643 2008 DV33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315644 2008 DL34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
315645 2008 DS34 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315646 2008 DP37 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315647 2008 DX37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315648 2008 DR38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315649 2008 DF44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
315650 2008 DA46 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315651 2008 DH46 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315652 2008 DZ46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315653 2008 DO47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315654 2008 DX47 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
315655 2008 DR48 25/04/2004 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
315656 2008 DO53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315657 2008 DR55 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315658 2008 DU56 29/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
315659 2008 DX57 28/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315660 2008 DE58 29/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
315661 2008 DH60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315662 2008 DO60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315663 2008 DW60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315664 2008 DD61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315665 2008 DN61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315666 2008 DT72 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315667 2008 DR73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315668 2008 DA77 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315669 2008 DH79 27/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315670 2008 DS79 29/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
315671 2008 DF83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315672 2008 DJ88 21/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315673 2008 EO4 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315674 2008 EA5 03/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,9 km MPC · JPL
315675 2008 EJ7 05/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 2,3 km MPC · JPL
315676 2008 ER8 06/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
315677 2008 EV10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
315678 2008 EA11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315679 2008 EL11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315680 2008 EW15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315681 2008 EC19 02/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315682 2008 EL23 03/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
315683 2008 EQ26 04/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
315684 2008 EP28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315685 2008 EJ29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
315686 2008 EP33 01/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
315687 2008 EE34 02/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
315688 2008 EK36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315689 2008 EF37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315690 2008 EM41 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315691 2008 EV42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315692 2008 EG47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315693 2008 EU51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315694 2008 ED55 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
315695 2008 EH55 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315696 2008 EW56 07/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
315697 2008 EW60 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315698 2008 EJ73 07/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315699 2008 EF74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315700 2008 EX81 04/03/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL