Danh sách tiểu hành tinh/316401–316500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316401 2010 TB67 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316402 2010 TB70 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
316403 2010 TA72 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316404 2010 TP74 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316405 2010 TG75 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
316406 2010 TJ81 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316407 2010 TM84 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316408 2010 TY89 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316409 2010 TS91 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
316410 2010 TG95 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316411 2010 TY99 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316412 2010 TT100 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316413 2010 TV100 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316414 2010 TY103 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316415 2010 TB109 29/01/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
316416 2010 TF111 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316417 2010 TN115 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
316418 2010 TU116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316419 2010 TW116 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
316420 2010 TE120 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316421 2010 TA122 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316422 2010 TZ130 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316423 2010 TM136 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316424 2010 TK139 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316425 2010 TK143 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
316426 2010 TG150 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
316427 2010 TS151 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
316428 2010 TY152 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316429 2010 TC159 17/03/2009 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
316430 2010 TF166 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316431 2010 TH167 14/10/2010 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
316432 2010 TQ167 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
316433 2010 TP168 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
316434 2010 TL172 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316435 2010 TG175 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316436 2010 TX182 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316437 2010 UA1 12/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316438 2010 UN4 01/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
316439 2010 UT11 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
316440 2010 UL17 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316441 2010 UY21 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
316442 2010 UJ32 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
316443 2010 UF47 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
316444 2010 UJ49 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316445 2010 UQ51 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
316446 2010 UT53 13/02/2002 Apache Point SDSS 9,4 km MPC · JPL
316447 2010 UM58 12/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
316448 2010 UA63 03/09/2000 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
316449 2010 UL65 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316450 Changhsiangtung 2010 UZ71 29/02/2008 XuYi PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
316451 2010 UQ72 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
316452 2010 UM74 30/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
316453 2010 US76 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
316454 2010 UY78 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
316455 2010 UW81 28/10/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
316456 2010 UK82 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316457 2010 UC84 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316458 2010 UA88 18/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
316459 2010 UN89 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
316460 2010 UP91 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
316461 2010 UQ91 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
316462 2010 UE95 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
316463 2010 UR95 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
316464 2010 UT95 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316465 2010 UA96 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
316466 2010 UW97 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316467 2010 UC98 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316468 2010 UH98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316469 2010 UG99 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316470 2010 VE7 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316471 2010 VD11 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316472 2010 VF14 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316473 2010 VD17 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
316474 2010 VR24 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316475 2010 VQ29 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
316476 2010 VT30 14/03/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
316477 2010 VD36 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316478 2010 VW36 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316479 2010 VJ44 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
316480 2010 VX46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316481 2010 VN47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316482 2010 VP47 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316483 2010 VD52 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
316484 2010 VM61 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
316485 2010 VV70 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316486 2010 VK71 13/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
316487 2010 VT76 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316488 2010 VD77 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316489 2010 VB82 29/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
316490 2010 VE85 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316491 2010 VZ86 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316492 2010 VJ93 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316493 2010 VM97 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316494 2010 VX97 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316495 2010 VV99 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
316496 2010 VT102 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316497 2010 VG103 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316498 2010 VK104 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316499 2010 VC111 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
316500 2010 VF112 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL