Danh sách tiểu hành tinh/315501–315600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315501 2008 AM20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315502 2008 AC23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315503 2008 AV25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315504 2008 AJ28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315505 2008 AM28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315506 2008 AH29 10/01/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
315507 2008 AE30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
315508 2008 AB31 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
315509 2008 AS34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315510 2008 AB44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
315511 2008 AY47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315512 2008 AR54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315513 2008 AS57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315514 2008 AW60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315515 2008 AH67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
315516 2008 AE68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315517 2008 AW68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315518 2008 AC69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315519 2008 AA71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315520 2008 AH71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315521 2008 AX72 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315522 2008 AN81 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315523 2008 AZ88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315524 2008 AT99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315525 2008 AL105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
315526 2008 AB108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315527 2008 AO114 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315528 2008 AA118 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315529 2008 AN120 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 940 m MPC · JPL
315530 2008 AP129 11/01/2008 Palomar M. E. Schwamb, M. E. Brown 509 km MPC · JPL
315531 2008 AR129 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315532 2008 AB135 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315533 2008 AV137 11/01/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
315534 2008 BH5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315535 2008 BS9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315536 2008 BS12 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315537 2008 BY15 28/01/2008 Lulin LUSS 1,3 km MPC · JPL
315538 2008 BA17 27/01/2008 Marly P. Kocher 900 m MPC · JPL
315539 2008 BE23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
315540 2008 BT34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
315541 2008 BU38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315542 2008 BW38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315543 2008 BR40 31/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
315544 2008 BS43 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
315545 2008 BJ46 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
315546 2008 BQ47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315547 2008 BV48 30/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
315548 2008 BK49 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315549 2008 BB52 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315550 2008 BR52 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315551 2008 CL4 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
315552 2008 CM5 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
315553 2008 CM9 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315554 2008 CE14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
315555 2008 CZ15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315556 2008 CB20 06/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
315557 2008 CT22 07/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
315558 2008 CA24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315559 2008 CR27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315560 2008 CU28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315561 2008 CZ32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315562 2008 CV36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315563 2008 CW38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315564 2008 CY38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315565 2008 CS40 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315566 2008 CS43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315567 2008 CP46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315568 2008 CA47 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315569 2008 CE48 03/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
315570 2008 CY50 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
315571 2008 CX53 07/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
315572 2008 CV55 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315573 2008 CT58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315574 2008 CX58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315575 2008 CP59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315576 2008 CY66 08/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
315577 Carmenchu 2008 CB70 09/02/2008 La Cañada J. Lacruz 1,2 km MPC · JPL
315578 2008 CT73 06/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
315579 2008 CH74 10/02/2008 Uccle P. De Cat 1,1 km MPC · JPL
315580 2008 CL75 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315581 2008 CP76 06/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315582 2008 CV76 06/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
315583 2008 CF86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315584 2008 CM86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
315585 2008 CJ88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315586 2008 CQ88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315587 2008 CM90 08/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
315588 2008 CJ103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315589 2008 CC117 12/02/2008 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
315590 2008 CZ117 12/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,5 km MPC · JPL
315591 2008 CM119 13/02/2008 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 3,1 km MPC · JPL
315592 2008 CU124 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
315593 2008 CY126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315594 2008 CL130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
315595 2008 CK131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315596 2008 CG132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
315597 2008 CO140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315598 2008 CG150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
315599 2008 CF152 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315600 2008 CG154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL