Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/315401–315500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315401 2007 VU144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315402 2007 VZ153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
315403 2007 VM168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
315404 2007 VM181 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315405 2007 VZ183 12/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
315406 2007 VF185 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315407 2007 VE192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315408 2007 VJ193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315409 2007 VS194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315410 2007 VE197 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315411 2007 VJ198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315412 2007 VQ198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315413 2007 VE219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
315414 2007 VH227 12/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315415 2007 VC233 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315416 2007 VK233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
315417 2007 VZ237 12/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315418 2007 VE241 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315419 2007 VW244 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
315420 2007 VU245 08/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
315421 2007 VY247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315422 2007 VY251 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
315423 2007 VQ252 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315424 2007 VU254 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
315425 2007 VZ255 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315426 2007 VZ259 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315427 2007 VS263 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315428 2007 VJ286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
315429 2007 VG291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
315430 2007 VQ292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315431 2007 VX292 15/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315432 2007 VX294 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315433 2007 VM295 13/11/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
315434 2007 VD299 11/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
315435 2007 VQ301 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
315436 2007 VA311 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315437 2007 VZ312 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315438 2007 VP326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315439 2007 VN335 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
315440 2007 WX1 17/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
315441 2007 WD11 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
315442 2007 WJ15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
315443 2007 WL24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315444 2007 WV25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315445 2007 WM41 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315446 2007 WQ54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
315447 2007 WS59 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
315448 2007 WZ60 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315449 2007 XD3 03/12/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
315450 2007 XQ5 04/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
315451 2007 XF9 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315452 2007 XJ12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
315453 2007 XL13 04/12/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
315454 2007 XE15 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
315455 2007 XY20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
315456 2007 XB22 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
315457 2007 XC28 14/12/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
315458 2007 XC30 15/12/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
315459 2007 XM32 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
315460 2007 XZ32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315461 2007 XN37 13/12/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
315462 2007 XM42 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
315463 2007 XP51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315464 2007 XA53 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315465 2007 XV53 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
315466 2007 XY53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315467 2007 XW54 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315468 2007 XZ56 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
315469 2007 XX58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315470 2007 YR3 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315471 2007 YY7 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315472 2007 YC10 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315473 2007 YQ12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315474 2007 YR15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315475 2007 YG16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315476 2007 YC21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315477 2007 YP33 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315478 2007 YH34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
315479 2007 YQ38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
315480 2007 YK50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315481 2007 YP58 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315482 2007 YL63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315483 2007 YV63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315484 2007 YD66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315485 2007 YS67 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315486 2007 YK71 16/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
315487 2007 YS71 18/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
315488 2007 YZ71 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315489 2007 YF72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
315490 2008 AF 01/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
315491 2008 AL 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315492 2008 AV 04/01/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,1 km MPC · JPL
315493 Zimin 2008 AE2 06/01/2008 Zelenchukskaya S. Korotkiy, T. V. Kryachko 1,1 km MPC · JPL
315494 2008 AQ2 07/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
315495 2008 AQ3 10/01/2008 Badlands F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
315496 2008 AW3 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
315497 2008 AN4 09/01/2008 Lulin LUSS 1,7 km MPC · JPL
315498 2008 AO14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315499 2008 AX14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315500 2008 AD16 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL