Danh sách tiểu hành tinh/315301–315400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315301 2007 TA174 04/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
315302 2007 TV177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315303 2007 TM187 13/10/2007 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
315304 2007 TS199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315305 2007 TO204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
315306 2007 TN212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315307 2007 TE216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
315308 2007 TO216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315309 2007 TF233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
315310 2007 TE234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315311 2007 TX236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315312 2007 TU244 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315313 2007 TL257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
315314 2007 TC273 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315315 2007 TS290 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315316 2007 TJ296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
315317 2007 TQ299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315318 2007 TU309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
315319 2007 TH317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315320 2007 TY332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315321 2007 TW333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315322 2007 TB347 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
315323 2007 TD353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315324 2007 TP354 10/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
315325 2007 TP367 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
315326 2007 TJ368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315327 2007 TK373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315328 2007 TQ379 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315329 2007 TQ380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315330 2007 TC381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315331 2007 TD392 15/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
315332 2007 TW392 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
315333 2007 TK393 13/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
315334 2007 TC411 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
315335 2007 TH411 13/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315336 2007 TM418 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315337 2007 TH419 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
315338 2007 TO419 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315339 2007 TQ441 15/02/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
315340 2007 TP445 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315341 2007 TU445 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315342 2007 TF451 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315343 2007 UW2 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
315344 2007 UO4 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
315345 2007 UE10 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
315346 2007 UT10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
315347 2007 UA11 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
315348 2007 UB11 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
315349 2007 UO11 19/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
315350 2007 UN13 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315351 2007 UX14 17/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
315352 2007 UY28 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315353 2007 UL44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
315354 2007 UP45 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
315355 2007 UG46 20/10/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
315356 2007 UV54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315357 2007 UR57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315358 2007 UG58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
315359 2007 UC65 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
315360 2007 UY71 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315361 2007 UY78 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315362 2007 UQ101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
315363 2007 UZ127 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315364 2007 UC142 26/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
315365 2007 VB 01/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
315366 2007 VU1 01/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
315367 2007 VV1 01/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
315368 2007 VX2 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
315369 2007 VG6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
315370 2007 VT9 03/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
315371 2007 VJ18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315372 2007 VQ26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
315373 2007 VS38 02/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315374 2007 VN39 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
315375 2007 VV42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
315376 2007 VM49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315377 2007 VO50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
315378 2007 VC54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
315379 2007 VU54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
315380 2007 VE55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
315381 2007 VN63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315382 2007 VQ64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315383 2007 VX66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315384 2007 VP72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315385 2007 VM83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315386 2007 VY86 02/11/2007 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
315387 2007 VG89 04/11/2007 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
315388 2007 VP91 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 830 m MPC · JPL
315389 2007 VT97 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315390 2007 VH105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315391 2007 VX107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
315392 2007 VN111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
315393 2007 VH114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315394 2007 VY118 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
315395 2007 VU121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
315396 2007 VJ125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
315397 2007 VS135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
315398 2007 VR138 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
315399 2007 VE141 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
315400 2007 VE143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL