Danh sách tiểu hành tinh/315201–315300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315201 2007 QX9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
315202 2007 QN12 23/08/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
315203 2007 QK15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315204 2007 QM15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
315205 2007 QO15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
315206 2007 RQ1 04/09/2007 Mayhill A. Lowe 880 m MPC · JPL
315207 2007 RP10 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
315208 2007 RS22 03/09/2007 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
315209 2007 RC37 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
315210 2007 RO48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
315211 2007 RX52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315212 2007 RJ60 10/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
315213 2007 RL87 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
315214 2007 RV95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
315215 2007 RL97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
315216 2007 RM105 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
315217 2007 RJ108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
315218 La Boetie 315218|La Boetie}} 13/09/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 940 m MPC · JPL
315219 2007 RX137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
315220 2007 RK140 13/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
315221 2007 RS148 12/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
315222 2007 RA149 12/09/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
315223 2007 RP154 10/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
315224 2007 RR154 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,8 km MPC · JPL
315225 2007 RO155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315226 2007 RN175 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315227 2007 RB179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315228 2007 RC192 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
315229 2007 RW206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
315230 2007 RA213 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
315231 2007 RX227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
315232 2007 RY227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
315233 2007 RG247 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315234 2007 RP260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
315235 2007 RH261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315236 2007 RX269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315237 2007 RW272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315238 2007 RK275 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
315239 2007 RB280 10/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
315240 2007 RP284 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 820 m MPC · JPL
315241 2007 RN290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
315242 2007 RB291 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315243 2007 RE296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
315244 2007 RT296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
315245 2007 RY298 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
315246 2007 RP300 15/09/2007 Lulin Observatory LUSS 900 m MPC · JPL
315247 2007 RO311 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
315248 2007 RX320 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315249 2007 SS3 16/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
315250 2007 SR5 19/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
315251 2007 SJ11 16/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 860 m MPC · JPL
315252 2007 TW7 07/10/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 820 m MPC · JPL
315253 2007 TY8 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
315254 2007 TK10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
315255 2007 TP10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
315256 2007 TK12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
315257 2007 TO14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 750 m MPC · JPL
315258 2007 TK18 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 900 m MPC · JPL
315259 2007 TO18 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
315260 2007 TN27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
315261 2007 TM40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
315262 2007 TE41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
315263 2007 TA46 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
315264 2007 TQ46 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315265 2007 TL48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
315266 2007 TX57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
315267 2007 TJ61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315268 2007 TR64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
315269 2007 TM66 10/10/2007 Cordell-Lorenz D. T. Durig 710 m MPC · JPL
315270 2007 TP69 14/10/2007 Mayhill A. Lowe 800 m MPC · JPL
315271 2007 TA76 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
315272 2007 TQ81 07/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315273 2007 TO87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
315274 2007 TX87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
315275 2007 TJ90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
315276 Yurigradovsky 2007 TK91 01/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
315277 2007 TT105 15/10/2007 Taunus S. Karge, R. Kling 890 m MPC · JPL
315278 2007 TS107 04/10/2007 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
315279 2007 TP108 07/10/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
315280 2007 TD109 07/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
315281 2007 TG112 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
315282 2007 TG114 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
315283 2007 TM119 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
315284 2007 TW124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
315285 2007 TG125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
315286 2007 TM125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
315287 2007 TK128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
315288 2007 TL129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
315289 2007 TH133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
315290 2007 TN145 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
315291 2007 TJ147 07/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
315292 2007 TM148 07/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
315293 2007 TO155 09/10/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
315294 2007 TK156 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
315295 2007 TB157 09/10/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
315296 2007 TF157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
315297 2007 TB158 09/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
315298 2007 TH160 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
315299 2007 TF163 11/10/2007 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
315300 2007 TQ169 12/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL