Danh sách tiểu hành tinh/315001–315100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
315001 2007 AD25 15/01/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
315002 2007 AP27 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
315003 2007 AS27 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315004 2007 AE28 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
315005 2007 BE 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
315006 2007 BA1 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315007 2007 BE8 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315008 2007 BP10 17/01/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
315009 2007 BL17 17/01/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
315010 2007 BR23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
315011 2007 BO30 24/01/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
315012 Hutchings 2007 BD31 20/01/2007 Mauna Kea D. D. Balam 3,1 km MPC · JPL
315013 2007 BX33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315014 2007 BD35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315015 2007 BB38 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
315016 2007 BX38 24/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
315017 2007 BH44 24/01/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
315018 2007 BA48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
315019 2007 BW48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315020 2007 BG49 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
315021 2007 BG57 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
315022 2007 BE58 24/01/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
315023 2007 BG62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
315024 2007 BA64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315025 2007 BE66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
315026 2007 BD69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
315027 2007 BT69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
315028 2007 BK74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315029 2007 BT74 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
315030 2007 BR77 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
315031 2007 BA78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
315032 2007 CF4 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
315033 2007 CE8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
315034 2007 CG17 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
315035 2007 CL19 05/02/2007 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
315036 2007 CH21 06/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
315037 2007 CL22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
315038 2007 CO23 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
315039 2007 CV24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
315040 2007 CR26 10/02/2007 Marly P. Kocher 3,7 km MPC · JPL
315041 2007 CF32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
315042 2007 CE35 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315043 2007 CO35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315044 2007 CR44 08/02/2007 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
315045 2007 CX48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315046 Gianniferrari 2007 CG51 13/02/2007 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 3,7 km MPC · JPL
315047 2007 CW51 17/01/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
315048 2007 CG53 13/02/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
315049 2007 CX55 13/02/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
315050 2007 CR59 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
315051 2007 CW60 10/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
315052 2007 CF66 10/02/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
315053 2007 DZ 16/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,4 km MPC · JPL
315054 2007 DP12 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
315055 2007 DM13 16/02/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
315056 2007 DK14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
315057 2007 DG16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315058 2007 DS17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315059 2007 DK20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
315060 2007 DL28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
315061 2007 DQ28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
315062 2007 DW30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315063 2007 DP31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315064 2007 DS32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
315065 2007 DC33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315066 2007 DL35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
315067 2007 DD36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
315068 2007 DE36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
315069 2007 DW37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
315070 2007 DH41 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
315071 2007 DY42 17/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
315072 2007 DH43 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315073 2007 DZ45 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
315074 2007 DC52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
315075 2007 DO52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
315076 2007 DS58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
315077 2007 DT58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
315078 2007 DQ59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
315079 2007 DB60 22/02/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
315080 2007 DM65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
315081 2007 DK69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315082 2007 DP70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
315083 2007 DU70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
315084 2007 DE71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
315085 2007 DS71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315086 2007 DO81 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
315087 2007 DL83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315088 Daniels 2007 DT84 21/02/2007 Astronomical Research Obs. R. Holmes 3,5 km MPC · JPL
315089 2007 DC86 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
315090 2007 DS88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
315091 2007 DL90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
315092 2007 DJ91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
315093 2007 DK91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
315094 2007 DS91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315095 2007 DL99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
315096 2007 DG112 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
315097 2007 DW116 23/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
315098 2007 EX 10/03/2007 Siding Spring SSS ATE 990 m MPC · JPL
315099 2007 EK3 09/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
315100 2007 EA4 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL