Danh sách tiểu hành tinh/314601–314700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314601 2006 BE1 20/01/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
314602 2006 BD6 20/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
314603 2006 BD28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314604 2006 BN57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314605 2006 BK73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314606 2006 BL150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
314607 2006 BJ201 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
314608 2006 BQ274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
314609 2006 BM278 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
314610 2006 CL44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314611 2006 DH12 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
314612 2006 DZ24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
314613 2006 DQ51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314614 2006 DD59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
314615 2006 DY91 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
314616 2006 DF104 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
314617 2006 DC121 22/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
314618 2006 DU123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314619 2006 DZ210 24/02/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
314620 2006 EG62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314621 2006 FO7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
314622 2006 FR11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314623 2006 FD29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
314624 2006 FO41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
314625 2006 FB54 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
314626 2006 GC13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
314627 2006 GY26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314628 2006 HU2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314629 2006 HB9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
314630 2006 HH16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314631 2006 HB17 20/04/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
314632 2006 HU39 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
314633 2006 HT46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
314634 2006 HK63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314635 2006 HL101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314636 2006 HE102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
314637 2006 JK 01/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
314638 2006 JQ26 05/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
314639 2006 JX28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314640 2006 JW29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314641 2006 JM33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
314642 2006 JY33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314643 2006 JZ44 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
314644 2006 KE7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
314645 2006 KY11 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314646 2006 KP27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314647 2006 KW101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
314648 2006 KH112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
314649 2006 KG144 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
314650 Neilnorman 2006 OC1 19/07/2006 Roeser M. Dawson 2,6 km MPC · JPL
314651 2006 OC2 18/07/2006 Lulin Observatory LUSS 11 km MPC · JPL
314652 2006 OK2 18/07/2006 Lulin LUSS 840 m MPC · JPL
314653 2006 OG4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
314654 2006 OJ8 20/07/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
314655 2006 OZ12 20/07/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
314656 2006 OJ13 21/07/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
314657 2006 OW20 25/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
314658 2006 PC3 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
314659 2006 PV9 13/08/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
314660 2006 PG23 12/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
314661 2006 QC12 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
314662 2006 QX13 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
314663 2006 QH15 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
314664 2006 QS15 17/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
314665 2006 QZ24 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
314666 2006 QQ38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
314667 2006 QR47 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314668 2006 QB56 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314669 2006 QW63 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
314670 2006 QX77 22/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
314671 2006 QN85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
314672 2006 QP88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314673 2006 QT93 16/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
314674 2006 QS99 24/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
314675 2006 QK106 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314676 2006 QM106 28/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314677 2006 QU108 28/08/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
314678 2006 QJ114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
314679 2006 QF126 16/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
314680 2006 QF135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
314681 2006 QL136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
314682 2006 QQ142 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
314683 2006 QY145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314684 2006 QC156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314685 2006 QZ182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314686 2006 QS183 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
314687 2006 RK 02/09/2006 Majorca Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
314688 2006 RX 01/09/2006 Marly Naef Obs. 4,2 km MPC · JPL
314689 2006 RT5 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
314690 2006 RD12 13/09/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314691 2006 RN28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314692 2006 RQ28 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
314693 2006 RH51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
314694 2006 RS51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314695 2006 RF56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314696 2006 RQ66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314697 2006 RQ71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314698 2006 RZ72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314699 2006 RJ86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314700 2006 RB97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL