Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/314401–314500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314401 2005 US218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314402 2005 UH225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314403 2005 UY237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314404 2005 UA251 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
314405 2005 UN252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314406 2005 UR253 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
314407 2005 UV275 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314408 2005 UZ282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314409 2005 UE284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314410 2005 UT312 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
314411 2005 UY312 29/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
314412 2005 UZ315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314413 2005 UD323 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314414 2005 UR327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314415 2005 UL347 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314416 2005 UF349 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
314417 2005 UL350 28/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
314418 2005 UD370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314419 2005 UN372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
314420 2005 UG374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314421 2005 UL398 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
314422 2005 UO414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314423 2005 UG417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314424 2005 UQ425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
314425 2005 US429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314426 2005 UC441 29/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
314427 2005 UA446 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
314428 2005 UO447 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314429 2005 UW449 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314430 2005 UE477 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314431 2005 UM480 22/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
314432 2005 UR480 24/10/2005 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
314433 2005 UO495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
314434 2005 UW511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
314435 2005 UU513 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314436 2005 UX515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
314437 2005 UZ521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
314438 2005 UJ526 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314439 2005 UH527 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
314440 2005 UT530 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314441 2005 VO15 01/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
314442 2005 VE16 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
314443 2005 VP25 02/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
314444 2005 VN50 03/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
314445 2005 VN59 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314446 2005 VF65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
314447 2005 VN79 03/11/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
314448 2005 VK87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314449 2005 VW91 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314450 2005 VG103 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
314451 2005 VQ113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314452 2005 VR113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314453 2005 VX114 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314454 2005 VR117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314455 2005 VZ133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
314456 2005 VD134 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
314457 2005 WL 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
314458 2005 WM1 21/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
314459 2005 WQ6 21/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
314460 2005 WL8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314461 2005 WC9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314462 2005 WW17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314463 2005 WD20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314464 2005 WR32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
314465 2005 WM44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314466 2005 WR58 30/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,8 km MPC · JPL
314467 2005 WM60 24/11/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
314468 2005 WF67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314469 2005 WO69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314470 2005 WY71 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314471 2005 WS72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314472 2005 WX72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314473 2005 WU78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314474 2005 WC82 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314475 2005 WG90 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
314476 2005 WC94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314477 2005 WS97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
314478 2005 WS98 28/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
314479 2005 WO102 24/11/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
314480 2005 WQ114 28/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
314481 2005 WE115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
314482 2005 WO120 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
314483 2005 WJ131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
314484 2005 WC137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
314485 2005 WZ141 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
314486 2005 WZ142 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
314487 2005 WT145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314488 2005 WR165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
314489 2005 WW166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
314490 2005 WO171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314491 2005 WU179 21/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
314492 2005 WD182 25/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
314493 2005 WH183 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
314494 2005 WW184 29/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
314495 2005 WQ186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314496 2005 WS190 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
314497 2005 WF191 21/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
314498 2005 WQ192 26/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314499 2005 WL194 29/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
314500 2005 WS195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL