Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/314301–314400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314301 2005 SJ109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314302 2005 SY114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314303 2005 SA133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314304 2005 SK134 23/09/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
314305 2005 SU136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314306 2005 SV138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314307 2005 SO141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314308 2005 SP143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314309 2005 SG160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314310 2005 SZ167 29/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
314311 2005 SK172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314312 2005 SZ174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314313 2005 SG188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
314314 2005 SX189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314315 2005 SJ190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
314316 2005 SY193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314317 2005 SA199 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314318 2005 SY204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
314319 2005 SD218 30/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
314320 2005 SU232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
314321 2005 SE241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314322 2005 SN260 23/09/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
314323 2005 SP271 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
314324 2005 SA281 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314325 2005 SN281 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 5,3 km MPC · JPL
314326 2005 SF285 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
314327 2005 SQ293 28/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
314328 2005 TA4 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
314329 2005 TY15 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314330 2005 TG16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314331 2005 TG19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
314332 2005 TZ22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
314333 2005 TP23 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
314334 2005 TX23 01/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
314335 2005 TL28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314336 2005 TR38 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
314337 2005 TT49 09/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,5 km MPC · JPL
314338 2005 TL51 11/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
314339 2005 TB57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314340 2005 TN70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314341 2005 TS71 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314342 2005 TT74 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
314343 2005 TU85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314344 2005 TQ86 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314345 2005 TQ89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
314346 2005 TY112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314347 2005 TD115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314348 2005 TK115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314349 2005 TJ117 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314350 2005 TE118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314351 2005 TB130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314352 2005 TA131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314353 2005 TH134 10/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
314354 2005 TY136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314355 2005 TA157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314356 2005 TC158 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314357 2005 TA161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314358 2005 TU162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
314359 2005 TA194 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314360 2005 TJ195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314361 2005 TK197 01/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
314362 2005 UN4 25/10/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
314363 2005 UQ5 25/10/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
314364 2005 UA39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314365 2005 UB39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314366 2005 UM39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314367 2005 UO39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314368 2005 UR39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314369 2005 UH40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314370 2005 UZ40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314371 2005 UT42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314372 2005 UO46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
314373 2005 UP46 22/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
314374 2005 UJ49 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
314375 2005 UJ66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
314376 2005 UP70 23/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
314377 2005 UT70 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
314378 2005 UA77 24/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
314379 2005 UO78 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
314380 2005 UX84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314381 2005 UA91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314382 2005 UD95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314383 2005 UZ99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314384 2005 UF101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314385 2005 UA103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314386 2005 US110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314387 2005 UL113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314388 2005 UW114 22/10/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
314389 2005 UG135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314390 2005 UT138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314391 2005 UR159 21/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
314392 2005 UQ161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314393 2005 UJ166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314394 2005 UT181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314395 2005 UW182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314396 2005 UR190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
314397 2005 UJ199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
314398 2005 UG200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314399 2005 UT205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314400 2005 UD208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL