Danh sách tiểu hành tinh/314201–314300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314201 2005 LM20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314202 2005 LZ22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314203 2005 LN27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314204 2005 LD45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314205 2005 MG8 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
314206 2005 MG13 29/06/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314207 2005 MV21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314208 2005 MX30 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314209 2005 MX40 30/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
314210 2005 MT52 30/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
314211 2005 MX52 23/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
314212 2005 NJ1 02/07/2005 Catalina CSS APO · 710 m MPC · JPL
314213 2005 NW4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
314214 2005 NE16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314215 2005 NP46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314216 2005 NC61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314217 2005 NO61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314218 2005 NV87 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
314219 2005 NA101 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314220 2005 NA102 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314221 2005 NE122 02/07/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
314222 2005 NT123 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
314223 2005 NT124 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314224 2005 OU 17/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
314225 2005 OR5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
314226 2005 OU9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314227 2005 OJ19 27/07/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
314228 2005 OY27 29/07/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
314229 2005 OF28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314230 2005 PV1 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
314231 2005 PX3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
314232 2005 PO14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314233 2005 PT14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
314234 2005 QJ6 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
314235 2005 QP17 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
314236 2005 QY21 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314237 2005 QP22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
314238 2005 QA28 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314239 2005 QP43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
314240 2005 QO46 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
314241 2005 QP53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314242 2005 QR55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314243 2005 QZ57 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
314244 2005 QD65 26/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
314245 2005 QK77 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
314246 2005 QM77 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
314247 2005 QL88 31/08/2005 Drebach J. Kandler 1,5 km MPC · JPL
314248 2005 QE93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314249 2005 QV97 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
314250 2005 QJ99 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314251 2005 QH100 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
314252 2005 QB101 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
314253 2005 QM101 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
314254 2005 QW103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314255 2005 QW117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314256 2005 QA122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314257 2005 QG124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314258 2005 QD127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314259 2005 QU136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314260 2005 QA139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314261 2005 QH145 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
314262 2005 QM149 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
314263 2005 QX153 27/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
314264 2005 QT154 28/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314265 2005 QP166 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314266 2005 QE167 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
314267 2005 QN177 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314268 2005 QY181 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314269 2005 RC2 02/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
314270 2005 RQ16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
314271 2005 RF26 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
314272 2005 RU30 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314273 2005 RT39 14/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314274 2005 RM51 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314275 2005 SF17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314276 2005 SP22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314277 2005 SF23 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
314278 2005 SC30 23/09/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
314279 2005 SJ32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314280 2005 SN32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314281 2005 SP33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314282 2005 SN38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314283 2005 SJ42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314284 2005 SH47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314285 2005 SY55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314286 2005 SS62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314287 2005 SG63 26/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
314288 2005 SJ67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314289 2005 SN69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314290 2005 SZ71 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
314291 2005 SA75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314292 2005 SR79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314293 2005 SU81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314294 2005 SE82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314295 2005 SH94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314296 2005 SQ96 25/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
314297 2005 SH97 25/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
314298 2005 SZ99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314299 2005 ST100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314300 2005 SN101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL