Danh sách tiểu hành tinh/30501–30600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30501 2000 RH17 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
30502 2000 RY29 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
30503 2000 RW79 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
30504 2000 RS80 01/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
30505 2000 RW82 01/09/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
30506 2000 RO85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 34 km MPC · JPL
30507 2000 SK8 19/09/2000 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
30508 2000 SZ130 22/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
30509 Yukitrippel 2000 YQ105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30510 2001 DM44 19/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
30511 2001 FS29 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
30512 2001 HO8 21/04/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
30513 2001 HE48 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30514 Chiomento 2001 HQ49 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30515 2001 KZ29 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30516 2001 LB7 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30517 2001 LJ15 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
30518 2001 LE16 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
30519 2001 ML9 21/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
30520 2001 MM11 19/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
30521 2001 MU14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
30522 2001 MQ15 25/06/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
30523 2001 MK23 27/06/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
30524 Mandushev 2001 MY24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
30525 Lenbright 2001 MX28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30526 2001 NC2 13/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
30527 2001 NW10 14/07/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
30528 2001 NT17 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
30529 2001 NE18 10/07/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
30530 2001 NS18 12/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
30531 2001 ND21 14/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
30532 2001 OO 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
30533 Saeidzoonemat 2001 OV4 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30534 2001 OA5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
30535 Sarahgreenstreet 2001 OR5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30536 Erondón 2001 OJ7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
30537 2001 OR8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
30538 2001 OG12 20/07/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
30539 Raissamuller 2001 OT13 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30540 2001 ON14 20/07/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
30541 2001 OG20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
30542 2001 OG23 21/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
30543 2001 OE27 18/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
30544 2001 OO32 19/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
30545 2001 OT35 21/07/2001 Palomar NEAT 22 km MPC · JPL
30546 2001 OA38 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
30547 2001 OS44 23/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
30548 2001 OT45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
30549 2001 OE46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
30550 2001 OH47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
30551 2001 OH50 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
30552 2001 OM54 22/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
30553 2001 OV56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
30554 2001 OP57 19/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
30555 2001 OM59 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
30556 2001 OX59 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
30557 2001 OD67 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
30558 Jamesoconnor 2001 OC68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30559 2001 OG68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
30560 2001 OO71 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
30561 2001 OP71 20/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
30562 Güttler 2001 ON72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
30563 2001 OZ75 27/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
30564 Olomouc 2001 OC77 28/07/2001 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
30565 2001 OV80 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30566 Stokes 2001 OO81 29/07/2001 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
30567 2001 OR90 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
30568 2001 OQ91 31/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
30569 2001 OG94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
30570 2001 OO96 24/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
30571 2001 OW97 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
30572 2001 OE98 25/07/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
30573 2001 OR99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
30574 2001 OQ100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
30575 2001 OM101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
30576 2001 OC103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
30577 2001 OU103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
30578 2001 OD105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
30579 2001 OW107 30/07/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30580 2001 PG2 03/08/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
30581 2001 PY2 03/08/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
30582 2001 PJ3 05/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
30583 2001 PZ6 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
30584 2001 PF9 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
30585 2001 PE14 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 2,6 km MPC · JPL
30586 2001 PV21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
30587 2001 PC33 10/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
30588 2001 PC35 10/08/2001 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
30589 2001 QQ7 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
30590 2001 QZ9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30591 2001 QG10 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
30592 2001 QO10 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30593 Dangovski 2001 QZ16 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
30594 2001 QD30 16/08/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
30595 2001 QE43 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
30596 Amdeans 2001 QQ65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30597 2001 QP69 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30598 2001 QA117 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
30599 2052 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30600 2078 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL