Danh sách tiểu hành tinh/314901–315000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314901 2006 VT93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
314902 2006 VA95 15/11/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
314903 2006 VP102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
314904 2006 VV102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
314905 2006 VN106 17/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
314906 2006 VY116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314907 2006 VB117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314908 2006 VQ119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314909 2006 VR119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314910 2006 VX139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314911 2006 VZ144 15/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
314912 2006 VQ145 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
314913 2006 VB152 09/11/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
314914 2006 VT154 08/11/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
314915 2006 VS170 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314916 2006 WC9 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
314917 2006 WR12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314918 2006 WB16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314919 2006 WP19 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
314920 2006 WR24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
314921 2006 WN25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
314922 2006 WE29 21/11/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 1,5 km MPC · JPL
314923 2006 WX31 16/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
314924 2006 WM33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314925 2006 WW38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314926 2006 WJ41 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314927 2006 WT48 25/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
314928 2006 WX49 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314929 2006 WC53 16/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314930 2006 WN53 16/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
314931 2006 WZ53 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314932 2006 WL54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314933 2006 WY65 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
314934 2006 WX66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
314935 2006 WP68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314936 2006 WD83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314937 2006 WL93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314938 2006 WY97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314939 2006 WG98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314940 2006 WY99 19/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
314941 2006 WM100 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
314942 2006 WQ101 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
314943 2006 WC102 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
314944 2006 WA103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314945 2006 WO108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314946 2006 WQ109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314947 2006 WV111 19/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
314948 2006 WJ113 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314949 2006 WA114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314950 2006 WD116 20/11/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
314951 2006 WK122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314952 2006 WF132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314953 2006 WS133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
314954 2006 WJ134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
314955 2006 WP143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
314956 2006 WG148 20/11/2006 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
314957 2006 WN162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314958 2006 WW165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314959 2006 WV170 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
314960 2006 WG174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314961 2006 WB189 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
314962 2006 WC190 25/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
314963 2006 WP191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314964 2006 WF192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314965 2006 WO192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314966 2006 WC198 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314967 2006 WV202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
314968 2006 XE 09/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
314969 2006 XZ1 11/12/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
314970 2006 XR8 09/12/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
314971 2006 XG10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314972 2006 XB11 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
314973 2006 XW12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314974 2006 XL13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314975 2006 XL15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314976 2006 XL17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314977 2006 XT19 29/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
314978 2006 XO21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314979 2006 XU30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
314980 2006 XV35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314981 2006 XX39 12/12/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
314982 2006 XS41 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
314983 2006 XL42 12/12/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
314984 2006 XD43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314985 2006 XE46 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314986 2006 XX46 13/12/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
314987 2006 XR62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314988 Sireland 2006 XO67 13/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,4 km MPC · JPL
314989 2006 XR70 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314990 2006 YW4 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314991 2006 YE8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314992 2006 YX11 20/12/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
314993 2006 YW15 20/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
314994 2006 YD23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314995 2006 YW41 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314996 2006 YG53 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
314997 2007 AB3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314998 2007 AP6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314999 2007 AO7 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
315000 2007 AY19 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also