Danh sách tiểu hành tinh/314001–314100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314001 2004 TU346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
314002 2004 TA348 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314003 2004 TO359 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
314004 2004 TG366 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314005 2004 UK 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
314006 2004 UX3 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314007 2004 UO5 19/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
314008 2004 UW7 21/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
314009 2004 VR22 04/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
314010 2004 VO23 05/11/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
314011 2004 VV28 04/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
314012 2004 VS63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314013 2004 VA81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
314014 2004 VV99 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 2,8 km MPC · JPL
314015 2004 VK112 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
314016 2004 VC130 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314017 2004 WO3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
314018 2004 WK5 19/11/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
314019 2004 WP11 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
314020 2004 XF9 02/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
314021 2004 XP19 08/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
314022 2004 XR20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
314023 2004 XS25 09/12/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314024 2004 XH30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
314025 2004 XO32 10/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
314026 2004 XH40 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
314027 2004 XJ48 10/12/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
314028 2004 XO64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314029 2004 XJ76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
314030 2004 XK94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314031 2004 XZ106 11/12/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
314032 2004 XB107 11/12/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
314033 2004 XC107 11/12/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
314034 2004 XW119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314035 2004 XS142 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314036 2004 YY5 16/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
314037 2004 YT21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
314038 2004 YB32 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
314039 2004 YT36 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
314040 Tavannes 2005 AU 04/01/2005 Vicques M. Ory 840 m MPC · JPL
314041 2005 AT2 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314042 2005 AF3 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314043 2005 AM4 06/01/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
314044 2005 AP5 06/01/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
314045 2005 AC7 06/01/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
314046 2005 AB12 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314047 2005 AS13 07/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
314048 2005 AR14 06/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314049 2005 AH15 07/01/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
314050 2005 AU17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314051 2005 AM21 06/01/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
314052 2005 AW24 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314053 2005 AG29 14/01/2005 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
314054 2005 AJ34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
314055 2005 AK36 13/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
314056 2005 AZ38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
314057 2005 AN39 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
314058 2005 AU45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314059 2005 AZ52 13/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
314060 2005 AQ58 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314061 2005 AR70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
314062 2005 AA75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314063 2005 AU76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314064 2005 BV5 16/01/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
314065 2005 BP6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
314066 2005 BZ9 16/01/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
314067 2005 BS11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314068 2005 BV20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314069 2005 BB27 18/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314070 2005 CG1 01/02/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
314071 2005 CO1 01/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
314072 2005 CQ6 01/02/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314073 2005 CW6 03/02/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
314074 2005 CP10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314075 2005 CC11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
314076 2005 CQ17 02/02/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
314077 2005 CF22 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314078 2005 CZ22 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
314079 2005 CV25 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
314080 2005 CQ28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
314081 2005 CU32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
314082 Dryope 2005 CZ36 06/02/2005 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne APO 1,2 km MPC · JPL
314083 2005 CR38 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
314084 2005 CN44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
314085 2005 CO47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
314086 2005 CU50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
314087 2005 CV57 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
314088 2005 CO60 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
314089 2005 CE62 14/02/2005 Mayhill A. Lowe 760 m MPC · JPL
314090 2005 CV65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
314091 2005 DS1 28/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
314092 2005 EC14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314093 2005 EF14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314094 2005 EW15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
314095 2005 EE18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314096 2005 EP22 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
314097 2005 EX25 03/03/2005 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
314098 2005 EK35 03/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
314099 2005 EC44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
314100 2005 EB49 03/03/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL