Danh sách tiểu hành tinh/313901–314000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313901 2004 NA6 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
313902 2004 NE12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313903 2004 NH19 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313904 2004 NE23 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313905 2004 NB29 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313906 2004 PP1 07/08/2004 Charleston R. Holmes 4,0 km MPC · JPL
313907 2004 PO26 09/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
313908 2004 PO29 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
313909 2004 PF49 08/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
313910 2004 PO63 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313911 2004 PE72 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313912 2004 PY79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313913 2004 PP82 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313914 2004 PF103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313915 2004 PW108 10/08/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
313916 2004 PS117 09/08/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
313917 2004 QO7 22/08/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
313918 2004 QC22 24/08/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
313919 2004 RB 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
313920 2004 RQ 03/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313921 Daassou 2004 RP1 05/09/2004 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
313922 2004 RG7 05/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
313923 2004 RK17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
313924 2004 RA26 04/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313925 2004 RY36 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
313926 2004 RM59 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313927 2004 RQ59 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313928 2004 RM60 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313929 2004 RN81 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313930 2004 RF85 07/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
313931 2004 RT90 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
313932 2004 RQ92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
313933 2004 RH95 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313934 2004 RL95 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313935 2004 RN97 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313936 2004 RS98 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313937 2004 RP99 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313938 2004 RB101 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313939 2004 RH101 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313940 2004 RN128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
313941 2004 RV147 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
313942 2004 RW147 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313943 2004 RR151 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
313944 2004 RZ155 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313945 2004 RN159 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313946 2004 RR159 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
313947 2004 RO177 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313948 2004 RK178 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313949 2004 RJ180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313950 2004 RV182 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313951 2004 RQ195 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
313952 2004 RT197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313953 2004 RX198 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313954 2004 RC204 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313955 2004 RF215 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
313956 2004 RB237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
313957 2004 RJ250 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313958 2004 RT255 06/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
313959 2004 RB272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
313960 2004 RH301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
313961 2004 RM307 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313962 2004 RT312 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313963 2004 RS338 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
313964 2004 RL340 06/09/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
313965 2004 RQ343 14/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313966 2004 RJ346 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313967 2004 SN1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313968 2004 SF29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313969 2004 SF38 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
313970 2004 SG59 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313971 2004 TZ1 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313972 2004 TL6 02/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
313973 2004 TD11 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313974 2004 TW56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
313975 2004 TU58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
313976 2004 TF61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
313977 2004 TQ62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
313978 2004 TZ65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
313979 2004 TN78 04/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313980 2004 TW79 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
313981 2004 TJ80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313982 2004 TU84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
313983 2004 TX90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
313984 2004 TY93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
313985 2004 TG102 06/10/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
313986 2004 TQ119 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313987 2004 TV124 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313988 2004 TR133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
313989 2004 TZ138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
313990 2004 TT147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
313991 2004 TW171 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313992 2004 TA183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
313993 2004 TZ194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
313994 2004 TQ201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
313995 2004 TV210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
313996 2004 TE225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
313997 2004 TG255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
313998 2004 TM261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
313999 2004 TY336 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314000 2004 TN346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also