Danh sách tiểu hành tinh/314801–314900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314801 2006 TC72 11/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
314802 2006 TQ76 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
314803 2006 TE82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
314804 2006 TS93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314805 2006 TP94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
314806 2006 TJ95 02/10/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
314807 2006 TL100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314808 Martindutertre 2006 TQ105 15/10/2006 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,1 km MPC · JPL
314809 2006 UL2 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314810 2006 UK6 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
314811 2006 UD13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314812 2006 UW13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
314813 2006 UY26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314814 2006 US32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314815 2006 UM42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314816 2006 UF43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314817 2006 UL45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314818 2006 UR45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314819 2006 UN46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314820 2006 UK47 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
314821 2006 UT50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314822 2006 UE69 16/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
314823 2006 UG69 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
314824 2006 UW70 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
314825 2006 UJ77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314826 2006 UZ78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314827 2006 UN84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
314828 2006 UT101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314829 2006 UY101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314830 2006 US103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314831 2006 UR104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314832 2006 UH106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314833 2006 UK107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314834 2006 UQ107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314835 2006 UQ129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314836 2006 UK131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314837 2006 UQ136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
314838 2006 UZ165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
314839 2006 UE167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314840 2006 UL168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
314841 2006 UG178 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314842 2006 UT178 30/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
314843 2006 UT181 10/01/1999 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
314844 2006 UT183 17/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
314845 2006 UP184 20/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
314846 2006 UE187 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314847 2006 UP187 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
314848 2006 UQ192 19/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
314849 2006 UC193 19/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
314850 2006 UL197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314851 2006 UZ199 21/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314852 2006 UT200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314853 2006 UH216 29/10/2006 Kitami K. Endate 1,7 km MPC · JPL
314854 2006 UE229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
314855 2006 UM231 21/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
314856 2006 UG232 21/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
314857 2006 UK233 21/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
314858 2006 UG237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314859 2006 US239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314860 2006 UH244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314861 2006 UJ248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
314862 2006 UV252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
314863 2006 UX252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
314864 2006 UV253 27/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
314865 2006 UQ259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
314866 2006 UD265 27/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
314867 2006 UF270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314868 2006 UC274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314869 2006 UM278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314870 2006 UD280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
314871 2006 UH288 29/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
314872 2006 UH328 17/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
314873 2006 UX334 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314874 2006 VE4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314875 2006 VA8 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
314876 2006 VB15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314877 2006 VC20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314878 2006 VL22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314879 2006 VC23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314880 2006 VA29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314881 2006 VE33 11/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
314882 2006 VV37 11/11/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
314883 2006 VZ38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
314884 2006 VU46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314885 2006 VJ47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
314886 2006 VL47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314887 2006 VX47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314888 2006 VR51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314889 2006 VQ53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
314890 2006 VP59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314891 2006 VE60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314892 2006 VU65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314893 2006 VK69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314894 2006 VL70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
314895 2006 VN71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
314896 2006 VE77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
314897 2006 VB79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314898 2006 VJ83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314899 2006 VZ83 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
314900 2006 VB89 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL