Danh sách tiểu hành tinh/313601–313700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313601 2003 OL33 24/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
313602 2003 PS 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313603 2003 QT3 17/08/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
313604 2003 QT21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313605 2003 QG25 22/08/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
313606 2003 QB27 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
313607 2003 QL30 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
313608 2003 QT35 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
313609 2003 QH38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313610 2003 QD44 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
313611 2003 QK58 23/08/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
313612 2003 QR58 23/08/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
313613 2003 QP62 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313614 2003 QX65 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313615 2003 QZ74 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313616 2003 QT76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313617 2003 QC87 25/08/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
313618 2003 QU94 29/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313619 2003 QE107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313620 2003 QW108 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313621 2003 QP109 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313622 2003 QJ111 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313623 2003 RD3 01/09/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
313624 2003 RZ11 14/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313625 2003 RH14 15/09/2003 Kleť M. Tichý 4,2 km MPC · JPL
313626 2003 RB17 15/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
313627 2003 RW20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313628 2003 RC23 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
313629 2003 RE23 13/09/2003 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
313630 2003 RH27 02/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313631 2003 ST8 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313632 2003 SE11 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313633 2003 SZ13 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313634 2003 SB14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
313635 2003 SV31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313636 2003 SJ33 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
313637 2003 SG35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
313638 2003 SC40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
313639 2003 SA47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313640 2003 SL49 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
313641 2003 SH59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
313642 2003 SG63 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313643 2003 SW94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
313644 2003 SE98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
313645 2003 SC103 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313646 2003 SA120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
313647 2003 SS122 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313648 2003 SW124 18/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
313649 2003 SP128 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313650 2003 SU133 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313651 2003 SW155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313652 2003 SC160 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313653 2003 SL164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313654 2003 SA165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
313655 2003 SZ170 23/09/2003 Uccle T. Pauwels 790 m MPC · JPL
313656 2003 SY176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313657 2003 SP180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
313658 2003 SJ181 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313659 2003 SE184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
313660 2003 SO184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
313661 2003 SJ188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
313662 2003 SZ189 24/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313663 2003 SQ190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
313664 2003 SP192 20/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313665 2003 SB193 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313666 2003 SW194 20/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313667 2003 SD196 20/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313668 2003 SL202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
313669 2003 SP207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313670 2003 SG208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313671 2003 SG209 24/09/2003 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
313672 2003 SO220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
313673 2003 SW223 30/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
313674 2003 SV226 26/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313675 2003 SS227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313676 2003 SF230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
313677 2003 SW258 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313678 2003 SA266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313679 2003 ST277 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313680 2003 SV287 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
313681 2003 SA300 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313682 2003 SF300 17/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313683 2003 SO307 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313684 2003 SV311 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
313685 2003 SP328 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
313686 2003 SD333 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313687 2003 SK344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
313688 2003 SY345 18/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313689 2003 SW371 26/09/2003 Apache Point SDSS 630 m MPC · JPL
313690 2003 SP382 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
313691 2003 SG405 27/09/2003 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
313692 2003 TC6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313693 2003 TZ11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
313694 2003 TB13 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313695 2003 TT13 05/10/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
313696 2003 TY15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
313697 2003 TN16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313698 2003 TE47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313699 2003 TH50 03/10/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
313700 2003 TV56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL