Danh sách tiểu hành tinh/314701–314800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
314701 2006 RN100 14/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314702 2006 RC101 14/09/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
314703 2006 RN107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,2 km MPC · JPL
314704 2006 RL121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314705 2006 SR 16/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
314706 2006 SC1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
314707 2006 SB2 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
314708 2006 SS6 17/09/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
314709 2006 SY8 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
314710 2006 SH12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
314711 2006 SP18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314712 2006 SL23 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
314713 2006 SL24 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
314714 2006 SR27 16/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
314715 2006 SH50 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
314716 2006 SX52 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
314717 2006 SV56 20/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
314718 2006 SB57 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
314719 2006 SO62 18/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
314720 2006 SQ64 22/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,1 km MPC · JPL
314721 2006 SD71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314722 2006 SD72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314723 2006 SJ75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314724 2006 SY75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314725 2006 SB78 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,0 km MPC · JPL
314726 2006 SY78 16/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
314727 2006 SD84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314728 2006 SN84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314729 2006 SG90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314730 2006 SE91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314731 2006 SB92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314732 2006 SU96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314733 2006 SJ98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314734 2006 SY100 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314735 2006 SO101 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
314736 2006 SB112 22/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
314737 2006 SD115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314738 2006 SV121 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314739 2006 SX122 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314740 2006 SC127 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
314741 2006 SR127 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
314742 2006 SX143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314743 2006 SX147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314744 2006 SZ159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314745 2006 SK168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314746 2006 SR184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
314747 2006 SE188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314748 2006 SX197 27/09/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,5 km MPC · JPL
314749 2006 SV201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
314750 2006 SE209 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314751 2006 SF217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
314752 2006 SA239 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
314753 2006 SD259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
314754 2006 SA298 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314755 2006 SS310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314756 2006 SH319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314757 2006 SD324 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314758 2006 SD326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314759 2006 ST328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
314760 2006 SG329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
314761 2006 SO333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314762 2006 SP337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314763 2006 SE340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314764 2006 SF340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314765 2006 SP349 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
314766 2006 SH354 30/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
314767 2006 SY357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
314768 2006 SN360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
314769 2006 SQ362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314770 2006 SW362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
314771 2006 SD367 25/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
314772 2006 SB372 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
314773 2006 SC379 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
314774 2006 SE390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
314775 2006 SO390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
314776 2006 SR390 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
314777 2006 SM391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
314778 2006 SF397 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
314779 2006 SA398 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
314780 2006 SZ401 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
314781 2006 SJ402 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
314782 2006 SH413 22/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
314783 2006 TM14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
314784 2006 TC17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
314785 2006 TM17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
314786 2006 TU17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
314787 2006 TF18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
314788 2006 TO18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314789 2006 TH19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
314790 2006 TT20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314791 2006 TJ35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
314792 2006 TD36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
314793 2006 TW37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314794 2006 TP38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
314795 2006 TN42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314796 2006 TZ45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
314797 2006 TX46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
314798 2006 TC50 12/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
314799 2006 TT52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
314800 2006 TF62 09/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL